Συνέδριο – θεσμός στον τομέα του κρέατος

Το Πανελλήνιο Συνέδριο Το Κρέας και τα Προϊόντα του «Από τον στάβλο στο πιάτο» ανακοινώνει την επόμενη διοργάνωσή του στις 3,4 και 5 Φεβρουαρίου 2017

Το Πανελλήνιο Συνέδριο Το Κρέας και τα Προϊόντα του «Από τον στάβλο στο πιάτο» ανακοινώνει την επόμενη διοργάνωσή του στις 3,4 και 5 Φεβρουαρίου 2017 και έχει ξεκινήσει ήδη την προετοιμασία του. Τόπος διεξαγωγής του είναι το Συνεδριακό Κέντρο «Ιωάννης Βελλίδης» – Αίθουσα Ολυμπιάς. Διοργανώνεται από το περιοδικό Meat News και την HELEXPO, η οποία και θα το φιλοξενήσει στη διάρκεια της έκθεσης Zootechnia.

 

Το Συνέδριο Κρέατος διοργανώνεται για πέμπτη φορά και, όπως έδειξε και η τελευταία διοργάνωση το 2015, έχει καταστεί θεσμός. Η συμμετοχή περισσοτέρων από 120 παρουσιάσεων σε ένα πλήρες τριήμερο εργασιών την προηγούμενη φορά, αποδεικνύει το μεγάλο ενδιαφέρον, αλλά και τις δυνατότητες που διαγράφονται από την εξέλιξη της επιστημονικής έρευνας και της τεχνολογίας για την ανάπτυξη ολόκληρου του τομέα του κρέατος. Οι προοπτικές είναι θετικές, τόσο στην πρωτογενή παραγωγή, η οποία έχει μεγάλα περιθώρια να αυξήσει το προϊόν της και να καλύψει ένα τμήμα από το τεράστιο έλλειμμα στην αυτάρκεια, όσο και στην μεταποίηση, η οποία έχει αποδείξει τα τελευταία χρόνια ότι μπορεί να αναπτύξει νέα ποιοτικά προϊόντα και να αναδείξει την γευστική παράδοση της χώρας.

 

Το Συνέδριο προσφέρει δυνατότητες σύζευξης της επιστημονικής γνώσης που παράγεται στα εκπαιδευτικά και ερευνητικά ιδρύματα της χώρας και στην παραγωγή, ανταλλαγής πληροφοριών ανάμεσα σε επιστήμονες και ειδικούς και διεπιστημονικής συζήτησης ανάμεσα σε όλες τις ειδικότητες και τα επιστημονικά πεδία.

 

Η ανακοίνωση

 

Το 5ο Πανελλήνιο τριήμερο Συνέδριο για το Κρέας και τα Προϊόντα του θα διεξαχθεί στις 3, 4 και 5 Φεβρουαρίου 2017, στο πλαίσιο της Έκθεσης της Zootechnia και θα φιλοξενηθεί από την HELEXPO, στο Συνεδριακό Κέντρο «Ιωάννης Βελλίδης» – Αίθουσα Ολυμπιάς, με σκοπό την ανάδειξη των σύγχρονων μέτρων «από τον στάβλο στο πιάτο» για την επίτευξη της ολοκληρωμένης προσέγγισης για την ποιότητα, υγιεινή και ασφάλεια του κρέατος και προϊόντων του, την υγεία και ορθή μεταχείριση των ζώων, την προστασία του περιβάλλοντος και την αειφόρο ανάπτυξη.

 
Η θεματολογία του Συνεδρίου περιλαμβάνει ολόκληρη την τροφική αλυσίδα, από την παραγωγή ζωοτροφών, συστήματα σταβλισμού, εξοπλισμούς, γενετική βελτίωση, συμβατική/βιολογική εκτροφή των ζώων, υγειονομική διαχείριση, πρότυπα εκτροφής, ευζωία των ζώων, μεταφορά, σφαγειοτεχνικές εγκαταστάσεις, παραγωγή κρέατος και προϊόντων του, ζωικά υποπροϊόντα, συντήρηση, συσκευασία, επισήμανση, ιχνηλασιμότητα, βιολογικά/παραδοσιακά προϊόντα, διακίνηση, μαζική εστίαση, πώληση, διατροφικές συνήθειες, εκπαίδευση, πρότυπα υγιεινής και ασφάλειας, κανονιστικές απαιτήσεις, έως και την προετοιμασία αυτού του αγαθού στο πιάτο του καταναλωτή.

 
Επιστημονική Επιτροπή: Σ. Ραμαντάνης (Πρόεδρος), Θ. Αλεξανδρόπουλος, Ι. Αμβροσιάδης, Γ. Αμοιρίδης, Γ. Αρσένος, Β. Βοζίκης, Κ. Γενηγεώργης, Α. Γεωργούδης, Α. Γκόβαρης, Π. Γούλας, Γ. Ζέρβας, Κ. Κουτσουμανής, Λ. Λεοντίδης, Γ. Μεθενίτου, Κ. Μπαρμπέρης, Ι. Μπιζέλης, Γ.-Ι. Νυχάς, Η. Παπαδόπουλος, Ν. Παπαϊωάννου, Χρ. Παπαδοπούλου, Α. Ράντσιος, Ν. Σούλτος, Κ. Τερψίδης, Π. Φλώρου-Πανέρη, Α. Φωτόπουλος.

 
Υποβολή εργασιών: Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι να υποβάλλουν περίληψη (Ελληνική και Αγγλική, έκταση περίπου 300 λέξεων) με πλήρη στοιχεία του εισηγητή (ιδιότητα, στοιχεία επικοινωνίας) στην ηλεκτρονική διεύθυνση [email protected]. Για περισσότερες πληροφορίες: Μυρτώ Κατερίνη, τηλ. 210 8210028.
Τελευταία ημερομηνία υποβολής περιλήψεων εργασιών: 1 Δεκεμβρίου 2016.
Τελευταία ημερομηνία ενημέρωσης για την αποδοχή των περιλήψεων των εργασιών: 10 Δεκεμβρίου 2016.
Τελευταία ημερομηνία υποβολής πλήρων εργασιών: 20 Δεκεμβρίου 2016.
 

Το δικαίωμα συμμετοχής στις εργασίες του Συνεδρίου ανέρχεται σε 30 € (φοιτητές: 15 €) και περιλαμβάνει παρακολούθηση του επιστημονικού προγράμματος, τόμο πλήρων πρακτικών, έντυπο υλικό, βεβαίωση συμμετοχής, coffee breaks

 

πηγή; meatnews.g

 

ΣΒ