tuv-iso-logo

Συνέντευξη: Παύλος Ραβάνης, Πρόεδρος Βιοτεχνικού Επιμελητηρίου Αθήνας

Ο πρόεδρος του βιοτεχνικού επιμελητηρίου Ελλάδας κ. Παύλος Ραβάνης , μιλά στον Βαγγέλη Γιακουμή για τα προβλήματα του κλάδου

Υποχρεώσεις και ευθύνες της πολιτείας στην αγορά και τους βιοτέχνες


 

Ο πρόεδρος του βιοτεχνικού επιμελητηρίου Αθήνας κ. Παύλος Ραβάνης, μιλά στον Βαγγέλη Γιακουμή για τα προβλήματα του κλάδου, κυρίως όμως τις ευκαιρίες και τα προτερήματα όπως αυτά ιεραρχούνται από το Επιμελητήριο που γνωρίζει όσο κανείς άλλος τον πολύπαθο κλάδο των βιοτεχνιών και των επιχειρήσεων.

 

1) Κε πρόεδρε θα ήθελα να μου περιγράψετε την κατάσταση που επικρατεί στη βιοτεχνία μετά και τα αυξημένα φορολογικά μέτρα της κυβέρνησης.


 

Οι πολιτικές και τα μέτρα που λαμβάνονται για την εξυπηρέτηση των στόχων του Μνημονίου δημιουργούν μια δυσμενή κατάσταση στην αγορά, ιδίως για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Οι τελευταίες έχουν δει τον τζίρο τους (κύκλο εργασιών) να μειώνεται σημαντικά  από το 2010, μέχρι και σήμερα. Ο σημαντικός περιορισμός του δανεισμού και της πιστωτικής επέκτασης προς τον ιδιωτικό τομέα πλήττει κυρίως τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις που δεν έχουν επαρκή κεφάλαια για να χρηματοδοτήσουν τις καθημερινές δραστηριότητες τους, ενώ αυξάνονται οι επισφάλειες και ο χρόνος είσπραξης των απαιτήσεων. Αποτέλεσμα είναι η επιβίωση πολλών ΜΜΕ να γίνεται δύσκολη και να εξετάζουν πολλές εξ αυτών το ενδεχόμενο κήρυξης χρεωκοπίας. Σε έρευνες του Ινστιτούτου Μικρών Επιχειρήσεων της ΓΣΕΒΕΕ αναφέρεται πως σχεδόν το 25% των ΜΜΕ είναι πολύ πιθανόν να προχωρήσουν σε κλείσιμο, ενώ μεγάλος αριθμός ΜΜΕ επιπλέον δηλώνουν πως αντιμετωπίζουν δυσκολίες στη λειτουργία και την κάλυψη των υποχρεώσεων τους απέναντι στους πιστωτές. Επιπλέον, από 3 έως 4 στις 10 ΜΜΕ έχουν απλήρωτες οφειλές στην Εφορία, σε δάνεια, σε ενοίκια και στις ΔΕΚΟ (ΔΕΗ, ΟΤΕ, ΕΥΔΑΠ), καθώς και σε προμηθευτές.

 

2) Τι θα πρέπει να γίνει κατά την γνώμη σας και πως οι βιοτέχνες θα πρέπει να κινηθούν από εδώ και πέρα για να μπορέσουν έστω και υπό αυτές τις συνθήκες που επικρατούν στην αγορά να επιβιώσουν επαγγελματικά;


 

Καταρχήν χρειαζόμαστε διαρθρωτικές παρεμβάσεις που θα απελευθερώσουν τις υγιείς επιχειρηματικές δυνάμεις μέσα από αλλαγές στο επενδυτικό και επιχειρηματικό περιβάλλον, όπως οι αδειοδοτήσεις, τα χρηματοδοτικά εργαλεία, η καινοτομία, η τεχνολογία και η εξωστρέφεια, οι λειτουργικές υποδομές, η λειτουργία και εποπτεία της αγοράς, το δυσβάσταχτο κόστος ενέργειας.

Αυτές οι διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις θα θεραπεύσουν χρόνια προβλήματα και θα δώσουν το στίγμα της νέας αναπτυξιακής λογικής.

Κυρίως όμως θα αποτελέσουν το βασικό εργαλείο μεταστροφής της αποεπένδυσης προσελκύοντας νέες ιδιωτικές, και κυρίως, παραγωγικές επενδύσεις που θα πιάσουν τόπο και που θα συμβάλουν στη βελτίωση της οικονομίας σε όρους ανταγωνιστικότητας, παραγωγικότητας και απασχόλησης.

 

3) Η ανεργία είναι το μείζον θέμα κ. Πρόεδρε, οι εκτιμήσεις μάλιστα για το νέο έτος είναι δυσοίωνες. Τι θα πρέπει κατά τη γνώμη σας να γίνει ώστε να τονωθεί η αγορά και να ενισχυθεί η εργασία στον ιδιωτικό τομέα;


 

Οι προτάσεις για την τόνωση της αγοράς και την ενίσχυση της απασχόλησης επικεντρώνονται στα εξής:

Φορολογικά κίνητρα με τη δημιουργία αφορολόγητου αποθεματικού για την ενίσχυση, ιδίως των μικρών επιχειρήσεων, ώστε να διατηρήσουν και να αυξήσουν το προσωπικό τους.

Στο μισθολογικό κόστος: Επιδότηση της εργασίας στις μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις, μείωση των ασφαλιστικών εισφορών για τους νεοπροσλαμβανόμενους.

Στο μη μισθολογικό κόστος : Για την τόνωση της απασχόλησης και την καταπολέμηση της ανεργίας προτείνουμε μείωση 5% του μη μισθολογικού κόστους για τους συνεπείς επιχειρηματίες. Παράλληλα προτείνουμε την αναπλήρωση των απωλειών που θα προκύψουν για τα ασφαλιστικά ταμεία από την μείωση των εισφορών με την επιβολή ασφαλιστικού τέλους 1 τοις χιλίοις επί του ετήσιου τζίρου των επιχειρήσεων, με βασική προϋπόθεση όμως να υπολογίζεται ως δαπάνη της επιχείρησης.

Στις στρατηγικές για την τόνωση της απασχόλησης μέσω ΟΑΕΔ. Προτείνουμε επιδότηση της εργασίας αντί της ανεργίας. Στις σχετικές στρατηγικές κυρίαρχο στοιχείο πρέπει να αποτελέσει η άμεση συνεργασία ΟΑΕΔ και κοινωνικών εταίρων προκειμένου να διατηρηθούν οι θέσεις εργασίας.

 

4) Ο τεράστιος τομέας των επενδύσεων είναι απών κ. Ραβάνη. Το νομοθετικό έργο της κυβέρνησης μπορεί να βοηθήσει ώστε να αναπτυχθεί και να υπάρξουν επενδύσεις δηλαδή νέες δουλειές, ή προκαλεί εμπόδια που δεν συμβάλλει στην ανάπτυξη;


 

Η Πολιτεία πρέπει να αναλάβει άμεσα πρωτοβουλίες επανεκκίνησης της οικονομίας μέσω συγκεκριμένων δράσεων, όπως η άμεση ενεργοποίηση του προγράμματος της Ευρωπαϊκές Κεντρικής Τράπεζας που θα δώσει ανάσα στις ΜΜΕ και μέσω διαρθρωτικών αλλαγών, τονίζοντας για μια ακόμη φορά ότι η αντιμετώπιση της αρνητικής οικονομικής συγκυρίας απαιτεί τον αντικειμενικό προσδιορισμό των πραγματικών αιτιών της, που εδράζονται στο μοντέλο ανάπτυξης της χώρας, στις πολιτικές και στον τρόπο που αυτές αυξήθηκαν και δευτερευόντως στη διεθνή κρίση που απλά επιδεινώνει την ήδη αρνητική οικονομική κατάσταση με σοβαρές κοινωνικές προεκτάσεις. 

Μέσα σε αυτό το πλαίσιο θεωρώ τις παρακάτω ως απαραίτητες προϋποθέσεις για την ανάκαμψη και την επανέναρξη της αναπτυξιακής διαδικασίας στη χώρα μας:

• Ολοκλήρωση της διαδικασίας ανακεφαλαιοποίησης του τραπεζικού συστήματος.

• Άμεσες παρεμβάσεις για ανατροπή της σημερινής κατάστασης απαράδεκτης καθυστέρησης σχεδιασμού και προκήρυξης συγχρηματοδοτούμενων προγραμμάτων του ΕΣΠΑ και ειδικά αυτών που απευθύνονται στις Μικρές και Πολύ Μικρές Επιχειρήσεις

• Η προσέλκυση επενδύσεων ξένων αλλά και εγχώριων, η προώθηση αναπτυξιακών έργων σε ώριμους τομείς των υποδομών αλλά και σε νέους τομείς όπως για παράδειγμα τα γενόσημα φάρμακα, οι καλλιέργειες νέων αγροτικών προϊόντων, οι μεταφορές  κ.λπ.

• Η επιτάχυνση των διαδικασιών αποκρατικοποίησης αλλά και αξιοποίησης της περιουσίας του Δημοσίου στην λογική μεταφοράς πόρων από τον υπερτροφικό και σε πολλές περιπτώσεις αντιπαραγωγικό δημόσιο τομέα προς την επιχειρηματική πρωτοβουλία.

• Αποτελεί συνολική απαίτηση της κοινωνίας και του επιχειρηματικού κόσμου η αποτελεσματική επιτέλους αντιμετώπιση της φοροδιαφυγής και η δημιουργία ενός απλού, δίκαιου και σταθερού φορολογικού πλαισίου, με ταυτόχρονη μείωση της συνολικής φορολογικής  επιβάρυνσης των επιχειρήσεων απαραίτητες προϋποθέσεις για την επάνοδο της αναπτυξιακής προοπτικής στη χώρα.