Συνεργασία Ε.Ε.Α με ΕΛΑΝΕΤ. Πληροφόρηση και υποστήριξη για το ΕΣΠΑ

Σημαντικό βήμα αναβάθμισης των υπηρεσιών του Ε.Ε.Α προς τα μέλη του και ενίσχυση της τεχνογνωσίας του προσωπικού του για το Ε.Σ.Π.Α η συμφωνία με την ΕΛΑΝΕΤ

Σημαντικό βήμα αναβάθμισης των υπηρεσιών του Ε.Ε.Α προς τα μέλη του αλλά και ενίσχυση της τεχνογνωσίας του προσωπικού του σχετικά με τα Προγράμματα Ε.Σ.Π.Α αποτελεί η συμφωνία συνεργασίας με την Ελληνική Αναπτυξιακή Εταιρία.

  Η Σύμβαση υπεγράφη χθες Τετάρτη 27 Μαρτίου στα γραφεία της ΕΛΑΝΕΤ, από τον Πρόεδρο του Ε.Ε.Α κύριο Γιάννη Ρεκλείτη και τον Πρόεδρο της ΕΛΑΝΕΤ κύριο Ιάσωνα Στράτο .

 

 Η συμφωνία προβλέπει πως το Ε.Ε.Α αναλαμβάνει την διάχυση της πληροφόρησης προς τους ελεύθερους επαγγελματίες και τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις για την αποτελεσματική εφαρμογή και διαχείριση των Δράσεων του προγράμματος των ΠΕΠ ΕΣΠΑ, αλλά και επιμέρους ενέργειες που αφορούν την υλοποίηση ανά θεματικό αντικείμενο προκηρύξεων για ενισχύσες που αφορούν στην αύξηση της επιχειρηματικότητας και στη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας επιχειρήσεων στους τομείς μεταποίησης, τουρισμού, εμπορίου και υπηρεσιών, στην υλοποίηση ενεργειακών επενδύσεων και σε προγράμματα κατάρτισης εργαζομένων και επιχειρηματιών, καθώς και στην ενίσχυση φορέων και επιχειρήσεων σε προγράμματα Ερευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης

 

  Ο Πρόεδρος του Ε.Ε.Α κύριος Γιάννης Ρεκλείτης προέβη στην ακόλουθη δήλωση:

 

« Η επικύρωση της συνεργασίας του Ε.Ε.Α με την Ελληνική Αναπτυξιακή Εταιρία είναι μια σημαντική στιγμή, καθώς μας επιτρέπει να προσφέρουμε ποιοτικές εξειδικευμένες υπηρεσίες προς τα μέλη μας, που ενδιαφέρονται ιδιαίτερα για τα προγράμματα ΕΣΠΑ. Το Επαγγελματικό Επιμελητήριο Αθηνών έχει ήδη δώσει δείγματα γραφής, με τις ιδιαίτερα επιτυχημένες ημερίδες ενημέρωσης που οργάνωσε για τα Προγράμματα, στην Αθήνα, το Περιστέρι και τη Γλυφάδα, αλλά και με την συστηματική ενημέρωση των μελών του μέσω της ιστοσελίδας www.eea.gr, ενέργειες που πλέον θα ενταθούν, θα εμπλουτισθούν και θα συστηματοποιηθούν. Παράλληλα, τα μέλη μας θα μπορούν να λύνουν καθημερινά τις όποιες απορίες έχουν για το ΕΣΠΑ και τις νέες προκηρύξεις στο αρμόδιο γραφείο μας που λειτουργεί στο κεντρικό κτίριο του Επιμελητηρίου. Η συμφωνία μας δίνει τη δυνατότητα να καθοδηγούμε στοχευμένα τους ελεύθερους επαγγελματίες και τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις σε επενδύσεις που μπορούν να υπαχθούν στα προγράμματα και να παράσχουμε ακόμη πιο εξειδικευμένες συμβουλές για την κατάρτιση των φακέλων. Μεσοπρόθεσμα δημιουργούμε τις προϋποθέσεις κατάθεσης δικών μας σχεδίων για νέα προγράμματα κρατικών ενισχύσεων, που θα βασίζονται στις μεταβαλλόμενες πραγματικές ανάγκες της αγοράς, και θα προκύπτουν από τις προτάσεις των μελών μας.»