Συνοπτικός διαγωνισμός για προμήθεια παγωτών

Κατάθεση προσφορών έως Δευτέρα 16 Απριλίου 2018.