Συνταγματικό το τέλος επιτηδεύματος!

το τέλος επιτηδεύματος επιβλήθηκε, ως μέτρο αναγκαίο για την αντιμετώπιση των συνεπειών της οικονομικής κρίσης

 

Νόμιμη και συνταγματική έκρινε την επιβολή του τέλους επιτηδεύματος του νόμου 3986/2011 στους επιτηδευματίες και ελεύθερους επαγγελματίες το Συμβούλιο της Επικρατείας.

Σύμφωνα με το σκεπτικό της απόφασης,  το τέλος επιτηδεύματος επιβλήθηκε, ως μέτρο αναγκαίο για την αντιμετώπιση των συνεπειών της οικονομικής κρίσης και, συγκεκριμένα, προς το σκοπό ενίσχυσης των δημοσίων εσόδων.

Λόγω των δημοσιονομικών συνθηκών που διέρχεται η χώρα, θεσπίσθηκε υπό την μορφή ενός «ελάχιστου φόρου εισοδήματος» προερχομένου από τη δραστηριότητα εμπορικών επιχειρήσεων και ελευθέρων επαγγελματιών, μετά τη διαπίστωση από τον νομοθέτη ότι πολύ μεγάλος αριθμός των εν λόγω κατηγοριών φορολογουμένων δηλώνουν καθαρά κέρδη κάτω του αφορολογήτου ορίου.

Υπό τα δεδομένα αυτά, η επιβάρυνση επιβλήθηκε για την αύξηση των δημοσίων εσόδων και, επομένως, προς εξυπηρέτηση κρατικών εν γένει σκοπών και δεν καταβάλλεται έναντι ειδικής αντιπαροχής, ήτοι έναντι ειδικώς παρεχόμενης δημόσιας υπηρεσίας προς τους βαρυνομένους με αυτό, παρά τον χαρακτηρισμό της ως τέλος αποτελεί φόρο κατά την έννοια του άρθρου 78 του Συντάγματος.

Το ΣτΕ απορρίπτει ότι το τέλος είναι κεφαλικός φόρος διότι παρά τους ισχυρισμούς δεν ταυτίζει το υποκείμενο με το αντικείμενο του φόρου, γιατί το κριτήριο επιβολής του είναι η ιδιότητα του επιτηδευματία ή ελεύθερου επαγγελματία και η λόγω αυτής άσκηση επαγγελματικής δραστηριότητας.

Ολόκληρη η απόφαση