Σύσκεψη φορέων της Σύρου για πολεοδομικά ζητήματα του νησιού

Με πρωτοβουλία του Επιμελητηρίου Κυκλάδων, όπως είχε ανακοινωθεί και με αφορμή το ζήτημα των τελευταίων ημερών περί υπαίθριας διαφήμισης

Με πρωτοβουλία του Επιμελητηρίου Κυκλάδων, όπως είχε ανακοινωθεί και με αφορμή το ζήτημα των τελευταίων ημερών περί υπαίθριας διαφήμισης, πραγματοποιήθηκε χθες Τρίτη 13 Δεκεμβρίου 2016 στην έδρα του Επιμελητηρίου πολύωρη σύσκεψη μεταξύ του Δήμου Σύρου-Ερμούπολης, του Συλλόγου Μελετητών-Μηχανικών Ν. Κυκλάδων, του Συλλόγου Αρχιτεκτόνων Κυκλάδων και του Επιμελητηρίου.

Στη σύσκεψη συζητήθηκαν τα εξής θέματα:

1. Εφαρμογή της νομοθεσίας περί υπαίθριας διαφήμισης

i.          Σχετικά με τα ζητήματα των διαφημίσεων, αλλά και των επιγραφών των καταστημάτων, το Επιμελητήριο Κυκλάδων εκφράζει την ικανοποίησή του για τη συνολικά θετική στάση που παρατηρείται τελευταία στο νησί ως προς τη διάθεση για την αισθητική αναβάθμιση της πόλης.

ii.          Κατά τη διάρκεια της σύσκεψης, αναζητήθηκαν οι τρόποι ομαλότερης μετάβασης στη νομιμοποίηση των επιγραφών, με στόχο την αποφυγή οποιουδήποτε προστίμου στις επιχειρήσεις καθώς έχει ήδη ξεκινήσει η απομάκρυνση επιγραφών από ορισμένους επιχειρηματίες.

iii.         Επίσης, εξετάστηκε λεπτομερώς, με εξαιρετικά θετική κατάληξη, το ισχύον νομικό πλαίσιο και οι τρόποι με τους οποίους θα αποφευχθεί η επιβάρυνση των επιχειρήσεων με χρονοβόρες διαδικασίες και δυσβάσταχτα για την εποχή κόστη.

iv.         Προς αυτή την κατεύθυνση, το Επιμελητήριο Κυκλάδων ζήτησε από το Σύλλογο Μελετητών-Μηχανικών Ν. Κυκλάδων να προτείνει προς τα μέλη του ένα ενιαίο, χαμηλό κόστος για τα μέλη του Επιμελητηρίου Κυκλάδων στη Σύρο που θα χρησιμοποιήσουν μελετητές-μηχανικούς για τις νομιμοποιητικές διαδικασίες.

v.         Σχετικά με τις διαφημιστικές ενέργειες προώθησης μέσω αφισοκόλλησης, ένα ευαίσθητο θέμα που επίσης απαιτεί μεγαλύτερο σεβασμό για την πόλη από όλους, συστήνεται προς τους διαφημιζόμενους να δίδεται η δέουσα προσοχή ώστε να χρησιμοποιούνται οι προβλεπόμενοι χώροι προς αποφυγή προστίμων.

2. Απεμπλοκή της Σύρου από τα γραφειοκρατικά εμπόδια που παρακωλύουν την επενδυτική δραστηριότητα εξαιτίας πολεοδομικών ζητημάτων

Δεύτερο θέμα συζήτησης, μεγαλύτερης βαρύτητας από το παραπάνω και με πολλαπλές συνέπειες για την τοπική οικονομία, αποτέλεσε τόσο οι δυσκολίες που αντιμετωπίζουν οι υφιστάμενες επιχειρήσεις όσο και η ματαίωση επενδύσεων στο νησί, εξαιτίας των νομοθετικών αγκυλώσεων που διέπουν τη νομοθεσία για τους ιστορικούς τόπους, τους παραδοσιακούς οικισμούς κλπ. Το Επιμελητήριο Κυκλάδων, αφού επεσήμανε τον μεγάλο αριθμό περιπτώσεων ακύρωσης επενδυτικών πρωτοβουλιών εξαιτίας του συγκεκριμένου καθεστώτος – κάτι το οποίο επιβεβαίωσαν όλοι οι παριστάμενοι – δήλωσε τη βούλησή του να συνδράμει και να υποστηρίξει όλους τους σχετικούς φορείς προς αυτή την κατεύθυνση. Σε αυτό το σημείο, αξίζει να σημειωθεί η κοινή βούληση όλων των παρευρεθέντων φορέων να προβούν στις απαιτούμενες ενέργειες προκειμένου η Σύρος να βγει από αυτό το τέλμα, ώστε να μπει ένα φρένο στη διαρροή επενδύσεων  αλλά κυρίως να σταματήσει η απερίγραπτη ταλαιπωρία που αντιμετωπίζουν οι τοπικές επιχειρήσεις σε οποιαδήποτε – μεγάλης ή μικρής κλίμακας – αρχιτεκτονική/κατασκευαστική παρέμβαση (αλλαγή χρήσης, επισκευές κλπ.).

3. Πολεοδομικό της Ερμούπολης

Πραγματοποιήθηκε ενημέρωση και συζήτηση για την εξέλιξη του πολεοδομικού ζητήματος της Ερμούπολης, που κρατάει εδώ και πάνω από μια δεκαετία δέσμια την πρωτεύουσα σε οποιαδήποτε επιχειρηματική η ιδιωτική δραστηριότητα, και συμφωνήθηκε το θέμα να εξεταστεί περαιτέρω και σε βάθος σε επόμενη συνάντηση προκειμένου να εξασκηθεί μεγαλύτερη πίεση προς την επίσπευση των διαδικασιών.