Τα αποτελέσματα των ελέγχων για την νόθευση των αλκοολούχων ποτών

η ΕΓ ΣΔΟΕ έχει διενεργήσει σχετικούς ελέγχους κατά τα έτη 2016 και 2017 με αξιόλογα αποτελέσματα

Με τρία διαφορετικά έγγραφα απάντησε το υπουργείο οικονομίας σε επίκαιρη ερώτηση βουλευτή στην βουλή για τα νοθευμένα ποτά (μπόμπες) τα οποία κάνουν θραύση στην Ελλάδα ειδικά κατά την περίοδο του Τουρισμού 

 

Το τμήμα ελέγχου αναφέρει τα εξής :
 

Η Ειδική Γραμματεία του Σώματος Δίωξης Οικονομικού Εγκλήματος, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, έχει ως αποστολή την αποκάλυψη και καταπολέμηση εστιών οικονομικού εγκλήματος ιδιαίτερης βαρύτητας και σημασίας με σκοπό την πρόληψη των σχετικών παραβάσεων και παράνομων πράξεων, την οικειοθελή συμμόρφωση των υπόχρεων, τη δίωξη των υπευθύνων παραβατών, καθώς και την προστασία γενικότερα των οικονομικών συμφερόντων του Ελληνικού Δημοσίου, της εθνικής οικονομίας, της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ε.Ε) και εν γένει του κοινωνικού συνόλου. Μεταξύ των αρμοδιοτήτων της ΕΓ ΣΔΟΕ περιλαμβάνονται ο έλεγχος της διακίνησης διάθεσης και εμπορίας αγαθών και υπηρεσιών και ο έλεγχος της κατοχής και διακίνησης απαγορευμένων ή υπό ειδικό καθεστώς ειδών και ουσιών.

Με το άρθρο 58 του ν.4410/2016 «Τροποποίηση του Εθνικού Τελωνειακού Κώδικα και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ A 141) διευρύνθηκε ο αριθμός των αρμόδιων υπηρεσιών για τον έλεγχο εφαρμογής των διατάξεων του ν.4177/2013 με τη συμπερίληψη σ' αυτές της Ειδικής Γραμματείας του Σώματος Δίωξης Οικονομικού Εγκλήματος (Σ.Δ.Ο.Ε.). Κατ' αυτόν τον τρόπο, αξιοποιείται η συσσωρευμένη ελεγκτική εμπειρία του Σ.Δ.Ο.Ε. και ενισχύεται περαιτέρω ο έλεγχος άσκησης εμπορίας και διακίνησης προϊόντων και παροχής υπηρεσιών.

Όσον αφορά ιδίως τον έλεγχο λαθρεμπορίου και νοθείας αλκοολούχων ποτών, η ΕΓ ΣΔΟΕ έχει διενεργήσει σχετικούς ελέγχους κατά τα έτη 2016 και 2017 με αξιόλογα αποτελέσματα.

Το 2016 διενεργήθηκαν 12 έλεγχοι, διαπιστώθηκαν 9 παραβάσεις και κατασχέθηκαν 13.280 λίτρα οινοπνεύματος, 4.550 λίτρα αλκοολούχου ποτού (βότκα), 57.430 φιάλες αλκοολούχων ποτών, 417 λίτρα τσίπουρο, 26.700 πλαστές ετικέτες αλκοολούχων ποτών και 10.500 πλαστά πώματα φιαλών. Κατασχέθηκε ο εξοπλισμός δύο παράνομων εργαστηρίων παρασκευής και εμφιάλωσης αλκοολούχων ποτών, καθώς και ο εξοπλισμός ενός εργαστηρίου για αποκόλληση ετικετών Βουλγαρίας και επικόλλησης πλαστών ελληνικών ταινιών. Για τις ως άνω υποθέσεις σχηματίστηκαν εννέα (9) δικογραφίες σε βάρος δώδεκα (12) εμπλεκόμενων προσώπων. Οι διαφυγόντες δασμοί και φόροι ανέρχονται στο ποσό του 1.160.717,30 ευρώ. Το 2017 σε έλεγχο που διενεργήθηκε παράλληλα στις περιοχές Περιστέρι και Κυψέλη εντοπίστηκαν και κατασχέθηκαν συνολικά 8.241 φιάλες αλκοολούχων ποτών, δύο φορτηγά οχήματα, πλήθος πλαστών ετικετών και εξοπλισμός αφαίρεσης και επικόλλησης ετικετών σε φιάλες, χρωστικές ουσίες και αρωματικές ύλες για την παραγωγή νοθευμένων ποτών, ενώ συνελήφθησαν συνολικά 5 άτομα, τα οποία οδηγήθηκαν ενώπιον του Εισαγγελέα Πρωτοδικών. Επίσης, διενεργήθηκαν έλεγχοι στην περιοχή της Πελοποννήσου, όπου κατασχέθηκαν ποσότητες 3.090 λίτρων αλκοολούχων ποτών (τζιν, λικέρ), 220 λίτρων ούζου και 352 λίτρων μαυροδάφνης, ποσότητα 345 φιαλών αλκοολούχων ποτών με ενδείξεις παραποίησης των σημάτων, 375 λίτρα αλκοολούχου ποτού αγνώστου ταυτότητας, 384 φιάλες καθαρού οινοπνεύματος με υπόνοια παραποίησης των στοιχείων προέλευσής του και εξοπλισμός αποκόλλησης ταινιών και επανατοποθέτησης πλαστών ετικετών και σημάτων. Οι διαφυγόντες δασμοί και φόροι υπολογίζεται ότι υπερβαίνουν τις 300.000 ευρώ. Επιπρόσθετα, υπάλληλοι της ΕΓ ΣΔΟΕ εντόπισαν εγκατάσταση στην περιοχή Αιγάλεω Αττικής, η οποία είχε δηλωθεί ως αποθήκη, ενώ στην πραγματικότητα λειτουργούσε ως παράνομο αποστακτήριο και κατάσχεσαν όλο τον σχετικό εξοπλισμό.

Η ΕΓ Σ.Δ.Ο.Ε. έχει ως στόχο την αδιάκοπη διενέργεια ελέγχων με σκοπό την αντιμετώπιση του λαθρεμπορίου και της νοθείας αλκοολούχων ποτών στο πλαίσιο της εκτέλεσης της αποστολής της για καταπολέμηση του οικονομικού εγκλήματος και την προστασία των συμφερόντων του Ελληνικού Δημοσίου.

H διεύθυνση τελωνείων της ΑΑΔΕ αναφέρει επίσης :

1.    Μεταξύ των βασικών στόχων της Α.Α.Δ.Ε. είναι και η διενέργεια τελωνειακών ελέγχων για την αποτροπή και την καταστολή του παράνομου εμπορίου και των φαινομένων δασμοφοροδιαφυγής, όπως αυτοί προβλέπονται στο Επιχειρησιακό Σχέδιο έτους 2017. Στο πλαίσιο της στρατηγικής της Γενικής Διεύθυνσης Τελωνείων και Ε.Φ.Κ., για την καταπολέμηση του λαθρεμπορίου των αλκοολούχων και την αύξηση των δημοσίων εσόδων, ορίστηκαν ποσοτικοί στόχοι στις τελωνειακός αρχές και στις Ελεγκτικές Υπηρεσίες Τελωνείων (ΕΛ. Υ.Τ.).

Ειδικότερα, έχει εκπονηθεί Επιχειρησιακό Σχέδιο Ελέγχου Αλκοολούχων, με στόχο την εντατικοποίηση και τον συντονισμό στον τομέα του ελέγχου των αλκοολούχων προϊόντων, με έμφαση (α) στον έλεγχο επιτηδευματιών που δραστηριοποιούνται στον εν λόγω τομέα και (β) στον έλεγχο κατά τη διακίιηση αλλά και τη διάθεση στην κατανάλωση αλκοολούχων προϊόντων.

2.    Επίσης, η Α.Α.Δ.Ε. δημιούργησε ηλεκτρονική εφαρμογή καταγραφής των συνοδευτικών παραστατικών που καλύπτουν τη διακίνηση φορτηγών οχημάτων, καθώς και των αγαθών που εισέρχονται και εξέρχονται από τη χώρα μας και ανέπτυξε κοινά κλιμάκια από Τελωνειακούς και Εφοριακούς Ελεγκτές στους οδικούς άξονες που συνδέουν τη χώρα μας με τη Βουλγαρία (Προμαχώνα Σερρών, και Εξοχής Δράμας – Ορμένιου Ορεστιάδας).

3.    Επιπλέον, διενεργούνται πρόσθετοι έλεγχοι μέσω της λειτουργίας εννέα (9) Κινητών Ομάδων Ελέγχου (Κ.Ο.Ε.) στις τελωνειακός αρχές, για την καταπολέμηση του λαθρεμπορίου κυρίως σε προϊόντα που υπόκεινται σε Ε.Φ.Κ. (ενεργειακά, καπνικά και αλκοολούχα). Οι τελωνειακός αρχές στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων τους προβαίνουν στην επιβολή τοιν προβλεπομένων από τις κείμενες διατάξεις, κυρώσεων kui στην κατάσχεση των λαθραίων ποσοτήτων αλκοολούχων προϊόντων και των χρησιμοποιούμενων μέσων (αποθηκευτικών χώρων κ.λπ.).

4.    Με βάση τα τηρούμενα στοιχεία της Διεύθυνσής μας για το οκτάμηνο του έτους 2017 διενεργήθηκαν 7.991 έλεγχοι στα αλκοολούχα προϊόντα και διαπιστώθηκαν 254 παραβάσεις από τις αρμόδιες
τελωνειακός αρχές και τις ΕΛ.Υ.Τ. της χώρας. Στο πλαίσιο των ελέγχων αυτών τα ποσά που έχουν βεβαιωθεί από τις αρμόδιες τελωνειακός αρχές και αφορούν υποθέσεις παραβάσεων αλκοολούχων προϊόντων, όπως αυτά έχουν αντληθεί από το Ο.Π.Σ. ELENXIS είναι 1.991.573,15 ευρώ.

5.    Τέλος, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 6 του ν.4410/2016 συστήθηκε στην Α.Α.Δ.Ε., μικτό διϋπηρεσιακό συλλογικό όργανο, με την επωνυμία «Συντονιστικό Επιχειρησιακό Κέντρο» (Σ.Ε.Κ.), με τη συμμετοχή όλων των Υπηρεσιών Δίωξης (Λιμενικό Σώμα, Ελληνική Αστυνομία, Γενική Διεύθυνση Τελωνείων & Ε.Φ.Κ., Σ.Δ.Ο.Ε., Γενική Γραμματεία Καταπολέμησης της Διαφθοράς, Γενική Γραμματεία Εμπορίου, Διεύθυνση Εσωτερικών Υποθέσεων) και λειτουργεί ως συντονιστικό κέντρο μεταξύ των υπηρεσιών, για την αντιμετώπιση του λαθρεμπορίου προϊόντων που υπόκεινται σε Ε.Φ.Κ.. Σκοπός του Σ.Ε.Κ. είναι ο συντονισμός των δυνατοτήτων τοιν ανωτέρω διωκτικών αρχών για την αποτελεσματικότερη καταπολέμηση του λαθρεμπορίου στα προϊόντα που υπόκεινται σε Ε.Φ.Κ., μέσω των κοινών επιχειρησιακών σχεδίων, την εξέταση των αιτιών ανάπτυξης του λαθρεμπορίου και των επιπτώσεων στην ελληνική οικονομία, καθώς και την παρακολούθηση αυτών για την αντιμετώπισή του. Επίσης, αποτελεί εθνική μονάδα πληροφοριών για την υποδοχή και επεξεργασία αυτών, θα αποκτά πρόσβαση σε όλα τα απαραίτητα πληροφοριακά συστήματα, θα εκπονεί επιχειρησιακά σχέδια κοινών διϋπηρεσιακών ή διακρατικών δράσεων και τέλος θα αναλαμβάνει επιχειρησιακή δράση στην έρευνα, τον έλεγχο και τη δίωξη κατά του λαθρεμπορίου προϊόντων υποκείμενων σε Ε.Φ.Κ..

 

Τέλος η Γενική διεύθυνση Χημείων της ΑΑΔΕ αναφέρει στο δικό της έγγραφο

Ο τομέας των αλκοολούχων ποτών είναι ένας ιδιαίτερος και ευαίσθητος τομέας που διέπεται, από μακρού χρόνου, από ειδική (κάθετη) ενωσιακή νομοθεσία [ισχύων σήμερα κανονισμός (ΕΚ) 110/2008], αλλά βεβαίως και από εθνική νομοθεσία [ν. 2969/2001 «Αιθυλική αλκοόλη και αλκοολούχα προϊόντα» (Α' 281), Α.Υ.Ο. 30/077/2131/23-08-2011 «Παραγωγή και διάθεση αλκοολούχων ποτών» (8' 1946) κλπ], ενώ τα σχετικά προϊόντα υπόκεινται σε Ε.Φ.Κ. (και μάλιστα με υψηλούς συντελεστές). Σημειώνεται ότι για λόγους αντικειμενικούς, αναγόμενους εν τέλει στη φύση των αλκοολούχων προϊόντων και στον τρόπο επιβολής του Ε.Φ.Κ., ο έλεγχος της ποιότητας των εν λόγω προϊόντων και της τήρησης της προαναφερθείσας ειδικής (κάθετης) νομοθεσίας είναι αλληλένδετος και άρρηκτα συνυφασμένος με τον φορολογικό έλεγχο (ορθή επιβολή του Ε.Φ.Κ. και σύλληψη της φορολογητέας ύλης).

Σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του ν. 2969/2001 (άρθρα 2 και 10) και της Α.Υ.Ο. 30/077/2131/23-08-2011 (άρθρο 14, παρ.1), το Γενικό Χημείο του Κράτους (Γ.Χ.Κ.) είναι η αρμόδια εθνική αρχή για την εφαρμογή και τον έλεγχο της τήρησης της προαναφερθείσας ειδικής ενωσιακής νομοθεσίας για τα αλκοολούχα ποτά και, ως εκ τούτου, έχει την ευθύνη των ελέγχων σύμφωνα με τον κανονισμό 882/2004 σε ότι αφορά τις υποχρεώσεις που θεσπίζει ο κανονισμός 110/2008.

Στο πλαίσιο αυτό, η Υπηρεσία μας σχεδιάζει και συντάσσει, σε ετήσια βάση, σχέδιο επισήμων ελέγχων στους τομείς αλκοόλης, αλκοολούχων ποτών, οίνου και ζύθου, το οποίο, μεταξύ των άλλων αντικειμένων, αφορά και τους ελέγχους στα αλκοολούχα ποτά κατά την κυκλοφορία αυτών στην εσωτερική αγορά δηλαδή στα σημεία διάθεσης και κατανάλωσης. Η κατάρτιση του σχεδίου επισήμων ελέγχων, όσον αφορά τη δειγματοληψία και εξέταση των αγορανομικών δειγμάτων αλκοολούχων ποτών, γίνεται με βάση τα αποτελέσματα των σχετικών ελέγχων που έχουν διενεργηθεί κατά τα προηγούμενα έτη (οι οποίοι εξ’ αντικειμένου δεν μπορεί παρά να είναι δειγματοληπτικοί, καταβάλλεται δε ιδιαίτερη προσπάθεια ώστε να είναι συστηματικοί και στοχευμένοι). ενώ διενεργούνται και ιδιαίτεροι έλεγχοι κατόπιν σχετικών καταγγελιών ή σε περιπτώσεις εκτάκτων περιστατικών.

Τα δείγματα αλκοολούχων ποτών μπορεί να είναι είτε εγχώριας παραγωγής, είτε διακινούμενα από κράτη – μέλη της Ε.Ε. η εισαγόμενα από τρίτες χώρες και λαμβάνονται από τις, αρμόδιες για τη δειγματοληψία, Χημικές Υπηρεσίες του Γ.Χ.Κ. από σημεία πώλησης και κατανάλωσης σε όλη την επικράτεια και εξετάζονται από τις, αρμόδιες, για τον εργαστηριακό έλεγχο, Χημικές Υπηρεσίες του Γ.Χ.Κ.

Έτσι, για το έτος 2017, το σχετικό σχέδιο επισήμων ελέγχων του Γ.Χ.Κ. προβλέπει, μεταξύ των άλλων, τη δειγματοληψία και εξέταση τουλάχιστον 935 αγορανομικών δειγμάτων αλκοολούχων ποτών τα οποία λαμβάνονται από σημεία πώλησης και κατανάλωσης σε όλη την επικράτεια, συμπεριλαμβανομένων των περιοχών με τουριστική κίνηση (νησιά Νοτίου Αιγαίου, Κρήτη, νησιά Ιονίου κλπ) στις οποίες οι Χημικές Υπηρεσίες εντείνουν τους σχετικούς ελέγχους και δειγματοληψίες κατά τους θερινούς μήνες, ως και κατά τις περιόδους των εορτών, όπως άλλωστε προβλέπεται στο εκάστοτε σχέδιο επισήμων ελέγχων του εν λόγω τομέα.

Ειδικότερα, κατά το χρονικό διάστημα από την 1Π Ιανουάριου 2017 μέχρι την 13η Σεπτεμβρίου 2017 ελήφθησαν και εξετάσθηκαν, από το Γ.Χ.Κ., στο πλαίσιο του κατά τα ανωτέρω σχεδίου επισήμων ελέγχων, 631 αγορανομικά δείγματα αλκοολούχων ποτών, στα οποία περιλαμβάνονται όλες σχεδόν οι κατηγορίες προϊόντων (ουίσκυ, βότκα, τσίπουρο, ούζο, ρούμι, τεκίλα. λικέρ κλπ), τα οποία ελήφθησαν από διάφορες περιοχές της χώρας, ενώ σύμφωνα με τα σχετικά αποτελέσματα, από τα κατά τα ανωτέρω εξετασθέντα δείγματα, 480 δείγματα κρίθηκαν ως κανονικά, ενώ 151 δείγματα κρίθηκαν ως μη κανονικά από τα οποία τα 99 δείγματα κρίθηκαν ως μη κανονικά λόγω ελλιπούς ή ανακριβούς επισήμανσης, τα 24 δείγματα κρίθηκαν ως μη κανονικά λόγω σύστασης, ενώ τα υπόλοιπα 28 δείγματα κρίθηκαν ως μη κανονικά λόγω σύστασης και επισήμανσης ταυτόχρονα.

Οι σχετικές δεινματοληψίες και εξετάσεις συνεχίζονται κατά τον τρέχοντα μήνα, ως και κατά τους επόμενους μήνες του έτους 2017.

Στο σημείο αυτό πρέπει να σημειώσουμε ότι, εκτός των δειγμάτων που λαμβάνονται από τις αρμόδιες Χημικές Υπηρεσίες του Γ.Χ.Κ. στο πλαίσιο του ετησίου σχεδίου επισήμων ελέγχων του Γ.Χ.Κ., επιπλέον υποβάλλονται προς χημική εξέταση στο Γ.Χ.Κ. και τα δείγματα αλκοολούχων ποτών που λαμβάνονται από άλλες αρμόδιες Αρχές (Τελωνειακές Υπηρεσίες. Αστυνομικές Αρχές, Υ.Ε.Δ.Δ.Ε., Τμήματα Εμπορίου Δ/νσεων Ανάπτυξης) έτσι ώστε, κατ' έτος, να εξετάζονται από τα εργαστήρια του Γ.Χ.Κ. 1500 – 2000 δείγματα αλκοολούχων ποτών προερχόμενα μόνο από την αγορά (σημεία πώλησης και κατανάλωσης). Στο σημείο αυτό σημειώνεται ότι, με βάση τα αποτελέσματα των διεΥεργούμενων αναλύσεων των δειγμάτων αλκοολούχων ποτών, σε βάθος χρόνου δεν έχει διαπιστωθεί νοθεία με επικίνδυνες ουσίες, όπως πχ η μεθανόλη τα επίπεδα της οποίας ευρίσκονται εντός των προβλεπόμένων από την ισχύουσα νομοθεσία [καν. (ΕΚ) 110/2008] ορίων για τις διάφορες κατηγορίεςς αλκοολούχων ποτών.

Για όλες τις περιπτώσεις μη κανονικών δειγμάτων ακολουθούνται οι προβλεπόμενες διαδικασίες για την επιβολή διοικητικών ή και ποινικών κυρώσεων σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις της ισχύουσας νομοθεσίας [ν. 2969/2001 και ν. 2960/2001 (γενικά), ν.4177/2013 (επικουρικά)] τηρουμένων, από τις αρμόδιες Αρχές (Χημικές Υπηρεσίες του Γ.Χ.Κ. ή/και Τελωνειακές Αρχές), των προβλεπομένων από τις σχετικές διατάξεις αυτής διατυπώσεων και διαδικασιών.

Πηγή: Taxheaven

 

 

 

SB