Τα εξοντωτικά πρόστιμα με παραδείγματα!

η εφαρμογή των άρθρων 53 έως 59 του νόμου 4174/2013, θα καταστρέψει και την τελευταία υγιή επιχείρηση

Σε σύσκεψη που πραγματοποιήθηκε, στις 23 Ιανουαρίου, με πρωτοβουλία της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Φοροτεχνικών Ελευθέρων Επαγγελματιών (ΠΟΦΕΕ), και με συμμετοχή οικονομικών και συνδικαλιστικών φορέων μικρομεσαίων επιχειρήσεων και φορολογουμένων, μεταξύ των οποίων και το ΕΕΑ, εκ μέρους των φοροτεχνικών της Ομοσπονδίας παρουσιάστηκαν χαρακτηριστικά παραδείγματα των φορολογικών προστίμων. Τα πρόστιμα είναι πραγματικά εξοντωτικά!

 

Όπως αναφέρει η Ομοσπονδία, «αφουκραζόμενη τον παλμό των μικρομεσαίων επιχειρήσεων πιστεύουμε ότι η εφαρμογή των άρθρων 53 έως 59 του νόμου 4174/2013, θα καταστρέψει και την τελευταία υγιή επιχείρηση, διότι η έλλειψη ρευστότητας της επιχείρησης, ο τυχών λάθος υπολογισμός των λογιστικών προγραμμάτων μηχανογράφησης του ΦΜΥ και ΦΠΑ και τέλος πιστεύουμε κανένας άνθρωπος στον πλανήτη δεν είναι αλάνθαστος, θα οδηγήσει στην πλήρη εξαφάνιση της μικρομεσαίας επιχείρησης.

 

Πρωτοφανές για τα δεδομένα είναι ότι όποιος υποπέσει σε ένα παράπτωμα, είτε αυτό είναι η μη υποβολή δήλωσης ή εκπρόθεσμη ή τροποποιητική δήλωση θα υποστεί τριπλό πρόστιμο και πολλές φορές τετραπλό. Δεν είναι δυνατόν να πληρώνει τόκο 8% ετησίως γιατί καθυστερεί να πληρώσει τις οφειλές του στο δημόσιο και να του επιβάλλουμε φόρο 10% ή 20% ή 30%  εάν δεν τα πλήρωσε το πρώτο δίμηνο από την εμπρόθεσμη ημερομηνία υποβολής της δήλωσης του φόρου και επιπλέον όλων αυτών να υπάρχει διοικητικό πρόστιμο με υποτροπές το οποίο είναι εξωφρενικό, εκτός λογικής και σίγουρα αντισυνταγματικό».

 

Μερικά παραδείγματα τελικού ποσού πληρωμής για φόρους που δεν καταβλήθηκαν στην ημερομηνία τους αλλά και για μη υποβολή δηλώσεων.

 

Παράδειγμα 1ο

Φόρος – Δήλωση

Περίοδος

Εταιρία – Λογιστικά βιβλία

Η δήλωση έπρεπε να υποβληθεί

Η δήλωση υποβάλλεται

ΦΜΥ χρεωστικό 1.800 ευρώ

Φεβρουαρίου 2014

Η εταιρία τηρεί απλογραφικά βιβλία

20 Μαρτίου 2014

20 Ιουλίου 2014 (120 ημέρες καθυστέρηση)

 

Πρόστιμο άρθρου 53 (τόκοι) (ενδεικτικό επιτόκιο υπερημερίας 7,75% ετήσιο) (Επιτόκιο αναφοράς + 7 μονάδες)

1.800 * 7,75% * 4/12 = 46,5 ευρώ

Πρόστιμο άρθρου 54

1.000,00 ευρώ

Πρόστιμο εκπρόθεσμου καταβολής άρθρου 57

1800*10%=180,00 ευρώ

Πρόστιμο παρακρατούμενου φόρου (ίσο με το οφειλόμενο ποσό) άρθρου 59

1.800,00 ευρώ

Σύνολο προστίμου

3.026,50 ευρώ

Εάν μέσα σε πέντε έτη επαναληφθεί η ίδια παράβαση τότε το πρόστιμο του άρθρου 54 διπλασιάζεται

(1000*2)+45,86+180+1800+= 4.025,86 ευρώ

Παράδειγμα    2ο  

Μη έκδοση αποδείξεων

Εταιρία – Λογιστικά βιβλία

Επιχείρηση δεν εξέδωσε 10 αποδείξεις αξίας έως 20 ευρώ η καθεμία

Η εταιρία τηρεί απλογραφικά βιβλία

 

Πρόστιμο άρθρου 54

1.000*10 = 10.000,00 ευρώ

Σε περίπτωση υποτροπής μέσα στην πενταετία το πρόστιμο διπλασιάζεται Για παράδειγμα εάν η ίδια επιχείρηση βρεθεί σε έλεγχο να μην έχει εκδώσει 10 αποδείξεις έως 20 ευρώ τότε

2.000*10 = 20.000

Για το εν λόγω πρόστιμα θα πρέπει να δοθούν διευκρινίσεις καθότι δεν προκύπτει από τις διατάξεις οροφή προστίμου. Επίσης δεν αποσαφηνίζεται εάν το πρόστιμο ισχύει ανά παράβαση ή πράξη προστίμου.

 Παράδειγμα 3ο

Φόρος – Δήλωση

Περίοδος

Εταιρία – Λογιστικά βιβλία

Η δήλωση έπρεπε να υποβληθεί

Η δήλωση υποβάλλεται

ΦΠΑ χρεωστικό 2.000 ευρώ

Μαρτίου 2014

Η εταιρία τηρεί απλογραφικά βιβλία

20 Απριλίου 2014

15 Μαίου 2014 (25 ημέρες καθυστέρηση – λιγότερο από μήνα)

 

 

Πρόστιμο άρθρου 53 (τόκοι) (ενδεικτικό επιτόκιο υπερημερίας 7,75% ετήσιο) (Επιτόκιο αναφοράς + 7 μονάδες)

2.000 * 7,75% * 0/12 = 0,00 ευρώ

 

Πρόστιμο άρθρου 54

1.000,00 ευρώ

 

Σύνολο προστίμου

1000,00 ευρώ

 

Εάν μέσα σε πέντε έτη επαναληφθεί η ίδια παράβαση τότε το πρόστιμο του άρθρου 54 διπλασιάζεται

(1000*2)= 2000,00 ευρώ

 

Εάν μέσα σε πέντε έτη επαναληφθεί η ίδια παράβαση για Τρίτη φορά τότε το πρόστιμο του άρθρου 54 τετραπλασιάζεται

(1000*4)= 4000,00 ευρώ

 

 

Παράδειγμα 4ο

 

Φόρος – Δήλωση

Περίοδος

Εταιρία – Λογιστικά βιβλία

Η δήλωση έπρεπε να υποβληθεί

Η δήλωση υποβάλλεται

ΦΠΑ χρεωστικό 100 ευρώ

Μαρτίου 2014

Η εταιρία τηρεί Διπλογραφικά βιβλία

20 Απριλίου 2014

10 Ιουνίου 2014 (50 ημέρες καθυστέρηση)

           

 

Πρόστιμο άρθρου 53 (τόκοι) (ενδεικτικό επιτόκιο υπερημερίας 7,75% ετήσιο) (Επιτόκιο αναφοράς + 7 μονάδες)

100 * 7,75% * 1/12 = 0,65 ευρώ

Πρόστιμο άρθρου 54

2.500,00 ευρώ

Σύνολο προστίμου

2.500,65 ευρώ

Εάν μέσα σε πέντε έτη επαναληφθεί η ίδια παράβαση τότε το πρόστιμο του άρθρου 54 διπλασιάζεται

(2500*2)+1,06= 5.000,65 ευρώ

Εάν μέσα σε πέντε έτη επαναληφθεί η ίδια παράβαση και τρίτη φορά τότε το πρόστιμο του άρθρου 54 τετραπλασιάζεται

(2500*4)+1,06= 10.000,65 ευρώ

 

 

 

Παράδειγμα 5ο

Φόρος – Δήλωση

Περίοδος

Εταιρία – Λογιστικά βιβλία

Η δήλωση έπρεπε να υποβληθεί

Η δήλωση υποβάλλεται

Φ.Μ.Υ. χρεωστικό 3.500 ευρώ

Μαίου 2014

Η εταιρία τηρεί Διπλογραφικά βιβλία

20 Ιουνίου 2014

30 Σεπτεμβρίου 2014 (100 ημέρες καθυστέρηση)

 

Πρόστιμο άρθρου 53 (τόκοι) (ενδεικτικό επιτόκιο υπερημερίας 7,75% ετήσιο) (Επιτόκιο αναφοράς + 7 μονάδες)

3.500 * 7,75% * 3/12 = 67,81 ευρώ

Πρόστιμο άρθρου 54

2.500,00 ευρώ

Πρόστιμο εκπροθέσμου άρθρου 57

10% *3500 = 350,00 ευρώ

Πρόστιμο Παρακρατούμενου (ίσο με το οφειλόμενο)  άρθρου 59

3.500,00 ευρώ

Σύνολο προστίμου

6.417.81 ευρώ

Εάν μέσα σε πέντε έτη επαναληφθεί η ίδια παράβαση τότε το πρόστιμο του άρθρου 54 διπλασιάζεται

(2500*2)+74,31+3.500+350= 8.917,81

Παράδειγμα 6ο

Φόρος – Δήλωση

Περίοδος

Εταιρία – Λογιστικά βιβλία

Η δήλωση έπρεπε να υποβληθεί

Η δήλωση υποβάλλεται

Φ.Μ.Υ. χρεωστικό 900 ευρώ

Μαίου 2014

Η εταιρία τηρεί Διπλογραφικά βιβλία

20 Ιουνίου 2014

20 Σεπτεμβρίου 2015 (425 ημέρες καθυστέρηση -1 χρόνος και δύο μήνες)

 

Πρόστιμο άρθρου 53 (τόκοι) (ενδεικτικό επιτόκιο υπερημερίας 7,75% ετήσιο) (Επιτόκιο αναφοράς + 7 μονάδες)

900 * 7,75% * 14/12 = 81 ευρώ

Πρόστιμο άρθρου 54

2.500,00 ευρώ

Πρόστιμο εκπροθέσμου άρθρου 57

20% *900 = 180,00 ευρώ

Πρόστιμο Παρακρατούμενου (ίσο με το οφειλόμενο) άρθρου 59

900,00 ευρώ

Σύνολο προστίμου

3,661.00 ευρώ

Εάν μέσα σε πέντε έτη επαναληφθεί η ίδια παράβαση τότε το πρόστιμο του άρθρου 54 διπλασιάζεται

(2500*2)+81+900+180= 6.161,00

Παράδειγμα 7ο

Φόρος – Δήλωση

Περίοδος

Εταιρία – Λογιστικά βιβλία

Η δήλωση έπρεπε να υποβληθεί

Η δήλωση υποβάλλεται

Φ.Μ.Υ. χρεωστικό 9.200 ευρώ

Μαρτίου 2014

Η εταιρία τηρεί Διπλογραφικά βιβλία

20 Απριλίου 2014

29 Απριλίου 2014 (9 ημέρες καθυστέρηση

 

Πρόστιμο άρθρου 54

2.500,00 ευρώ

Πρόστιμο άρθρου 53 (τόκοι) (ενδεικτικό επιτόκιο υπερημερίας 7,75% ετήσιο) (Επιτόκιο αναφοράς + 7 μονάδες)

9.200 * 7,75% * 0/12 = 0,00 ευρώ

Πρόστιμο Παρακρατούμενου (ίσο με το οφειλόμενο)

9.200,00 ευρώ

Πρόστιμο εκπροθέσμου άρθρου 57

Σύνολο προστίμου

11.700,00 ευρώ

 

 Παράδειγμα 8ο

Φόρος – Δήλωση

Περίοδος

Εταιρία – Λογιστικά βιβλία

Η δήλωση έπρεπε να υποβληθεί

Η δήλωση υποβάλλεται

ΦΠΑ χρεωστικό 200 ευρώ

Μαρτίου 2014

Η εταιρία τηρεί Διπλογραφικά βιβλία

20 Απριλίου 2014

29 Απριλίου 2014 (9 ημέρες καθυστέρηση

 

Πρόστιμο άρθρου 53 (τόκοι) (ενδεικτικό επιτόκιο υπερημερίας 7,75% ετήσιο) (Επιτόκιο αναφοράς + 7 μονάδες)

200 * 7,75% * 0/12 = 0,00 ευρώ

Πρόστιμο άρθρου 54

2.500,00 ευρώ

Πρόστιμο εκπροθέσμου άρθρου 57

Πρόστιμο Παρακρατούμενου (ίσο με το οφειλόμενο) άρθρο 59

Σύνολο προστίμου

2.500,00 ευρώ

 

Σημείωση : Τα επιτόκια και ο τρόπος υπολογισμού τω τόκων είναι ενδεικτικός. Το υπ. Οικ. θα πρέπει να διευκρινίσει μεταξύ άλλων  εάν σε περιπτώσεις καθυστέρησης μερικών ημερών θα υπολογίζεται τόκος για ολόκληρο τον μήνα.

 

Παράδειγμα 9ο

4 € χρέος στην εφορία γίνονται 43.055,68 € σε 12 μήνες

Σε σχιζοφρενικές καταστάσεις οδηγεί ο Κώδικας Φορολογικών Διαδικασιών που έχει αρχίσει να εφαρμόζεται από την 1η Ιανουαρίου γεγονός που δείχνει ότι οι διατάξεις ετοιμάστηκαν στο πόδι και χωρίς να ληφθούν υπό όψιν πραγματικά δεδομένα.

Το παρακάτω παράδειγμα δείχνει πως ένας λάθος υπολογισμός του μηχανογραφικού προγράμματος μισθοδοσίας που οδηγεί σε μη  καταβολή 4 Ευρώ το μήνα από μια επιχείρηση μπορεί σε ένα χρόνο να επιφέρει την επιβολή προστίμων 43055,68 €, το οποίο θα έχει ως αποτέλεσμα και το κλείσιμο της.                                                                                                   Δηλαδή , αν από λάθος δεν παρακρατήσει και δεν αποδώσει στο δημόσιο κάθε μήνα το ποσό των 4,00 ευρώ, συνολικά ετήσια 14Χ4 = 56 €, αλλά αντιληφθεί το λάθος του στο τέλος της χρονιάς (όταν θα γίνει η συνολική ετήσια εκκαθάριση) τότε έχει τα παρακάτω πρόστιμα:

Για      το        μήνα  Ιανουάριο    του     2014

Πρόστιμο μη υποβολής άρθρου 54:                                              = 1.000 €                                                   
Πρόστιμο άρθρου 53 (τόκοι) (ενδεικτικά): 4,00 * 8,25% * 11/12     = 0,30 €
Πρόστιμο εκπρ/σμου καταβολής (μετά το δίμηνο) 57: 4,00*10%  = 0,40 €
Πρόστιμο ισόποσο για παρακρατηθέντες φόρους άρθρου 59;  =   4,00 €
Συνολικό Πρόστιμο μη έγκαιρης υποβολής δήλωσης Ιαν,.    = 1.004,70 €

Επειδή όμως δεν είχε υποβάλει για κάθε μήνα δήλωση για τα 4,00 €, θεωρείται ότι έχει υποτροπή και κατ'επέκταση διπλασιασμό του προστίμου των 1.000,00 ευρώ για το μήνα Φεβρουάριο. Οπότε, το συνολικό πρόστιμο για το Φεβρουάριο θα είναι: 2.004,64  €.  

Στη συνέχεια: η μη εμπρόθεσμη υποβολή της δήλωσης των 4,00 ευρώ από τον Μάρτιο και μετά, θεωρείται δεύτερη υποτροπή, και μόνιμη για όλη την πενταετία για κάθε επόμενη παράβαση, οπότε έχουμε τετραπλασιασμό του προστίμου των 1.000,00 ευρώ. Με αποτέλεσμα από τον Μάρτιο και μετά  το πρόστιμο για κάθε μήνα      μέχρι   τον      Δεκέμβριο      θα είναι : 4.004,64 ευρώ/μήνα.

Συνολικά τα 56,00 ευρώ θα επιβαρυνθούν με πρόστιμα 43.055,68 ..

 

Συγκριτικά Παραδείγματα ληξιπροθέσμων οφειλών και μη υποβολή δηλώσεων πριν τον ΚΦΔ και μετά τον ΚΦΔ.

 

Δυσανάλογες προσαυξήσεις:

          Παράδειγμα: φορολογούμενος  χρωστάει 2.000 € φόρο

Καθυστέρηση πληρωμής

Πριν ΚΦΔ

Με ΚΦΔ

Σε 2 μήνες

1%/μήνα (= 40 €)

10% (= 200 €)

 1.  

Σε 12 μήνες

1%/μήνα (= 240 €)

20% (= 400 €)

0,8%/μήνα(=160 €)

Σε 24 μήνες

1%/μήνα (= 480 €)

30% (= 600 €)

0,8%/μήνα(=320 €)

Σύνολο επιβαρύνσεων

 1. 60 €

1706,60 €

% προσαύξησης αρχικού φόρου

 • 38%
 1.  

Παρατήρηση: Το άθροισμα των επιβαρύνσεων έγινε για λόγους παρουσίασης της ποσοστιαίας διαφορά των επιβαρύνσεων. Με τον ΚΦΔ έχουμε 2,5 περίπου φορές περισσότερες προσαυξήσεις σε διάστημα διετίας

 

 • : φορολογούμενος δεν έχει υποβάλλει δήλωση ΦΠΑ, με την οποία θα πλήρωνε φόρο 1.000 € (απλογραφικά βιβλία )

Καθυστέρηση υποβολής σε 6 μήνες χωρίς υποτροπή

Πριν ΚΦΔ

Με ΚΦΔ

Διοικητικό πρόστιμο

 1.  

1.000 €

Πρόστιμο

1,5%/μήνα (= 90 €)

10% (= 100 €)

Τόκοι

 1.  

0,8%/μήνα (= 40 €)

Σύνολο επιβαρύνσεων

 1. 0
 1. 140 €

% προσαύξησης αρχικού φόρου

 1.  
 1.  

 

 • εταιρεία (με απλογραφικά βιβλία) δεν έχει υποβάλει δήλωση ΦΜΥ με την οποία θα πλήρωνε 1.000 € φόρο

Καθυστέρηση υποβολής σε 6 μήνες χωρίς υποτροπή

Πριν ΚΦΔ

Με ΚΦΔ

Διοικητικό πρόστιμο άρθρο 54

 1.  

1.000 €

Πρόστιμο άρθρο 57

 1.  

10% (= 100 €)

 •  

1%/μήνα (=60 €)

0,8%/μήνα (= 40 €)

Πρόστιμο μη κατ/λης άρθρο 59

 1.  

1.000 €

Σύνολο επιβαρύνσεων

60 €

2.140 €

% προσαύξησης αρχικού φόρου

 1.  

+ 214 %

 

 • εταιρεία (με διπλογραφικά βιβλία) δεν έχει υποβάλει δήλωση ΦΜΥ με την οποία θα πλήρωνε 1.000 € φόρο

Καθυστέρηση υποβολής σε 6 μήνες χωρίς υποτροπή

Πριν ΚΦΔ

Με ΚΦΔ

Διοικητικό πρόστιμο άρθρο 54

 1.  

2.500 €

Πρόστιμο άρθρο 57

 1.  

10% (= 100 €)

 •  

1%/μήνα (=60 €)

0,8%/μήνα (= 40 €)

Πρόστιμο μη κατ/λης άρθρο 59

 1.  

1.000 €

Σύνολο επιβαρύνσεων

60 €

3.640 €

% προσαύξησης αρχικού φόρου

 1.  

+ 364 %

 

Πρόστιμα μετά την 1.1.2014, για φορολογικές υποχρεώσεις που αφορούν περιόδους έως 31.12.2013

 

Σύμφωνα με την παρ. 5 του άρθρου 66 του ν. 4174/2013, έτσι όπως αυτό τροποποιήθηκε με την παρ. 1 του άρθρου 50 του πρόσφατου νομοσχεδίου, ενώ για υποβολή δηλώσεων αρχικών εκπρόθεσμων ή  τροποποιητικών για χρήσεις πριν την 31/12/2013,   ισχύουν τα πρόστιμα σύμφωνα με το άρθρο 1 του νόμου 2523/1997 και επιπλέον  προστίθενται και πρόστιμα του άρθρου 57 του νόμου 4174/2013 .

Επίσης εκτός από τα πρόστιμα υπάρχει και το  μεγάλο πρόβλημα με τις υποβολές των δηλώσεων του 2013 που θα υποβληθούν το 2014..

1.Απαιτούμε την πλήρη εφαρμογή του νόμου που ορίζει ότι η ημερομηνία υποβολής των δηλώσεων αρχίζει από 1/2 και λήγει την 30/6 κάθε έτους.

2.Ανεξάρτητα με τις ημερομηνίες που εμείς πιστεύουμε ότι πρέπει να ανοίξει το σύστημα του ΤΑΧΙΣ για να δέχεται τις διάφορες δηλώσεις και την ημερομηνία που θα κλείσει, θα πρέπει εκ των προτέρων να συντρέχουν οι παρακάτω λόγοι , δηλαδή την      1η        Φεβρουαρίου            του      ιδίου   έτους :                                                                                                                     α. Έτοιμες οι βεβαιώσεις συντάξεων ΙΚΑ, ΟΑΑΕ, ΟΓΑ και ΝΑΤ

 β. Έτοιμες οι βεβαιώσεις για τα ασφαλιστικά ταμεία.

 γ. Οι τόκοι καταθέσεων και γενικά το σύστημα να λειτουργεί και να μην σέρνεται όπως λέμε στην καθομιλουμένη.

 

Εάν όλα αυτά συμβούν τότε πιστεύουμε ότι οι λογιστές – φοροτεχνικοί θα ανταπεξέλθουν στις ημερομηνίες, λαμβάνοντας υπ όψιν ότι , δεν είναι αργόσχολοι και περιμένουμε πότε θα έρθουν οι δηλώσεις, έχουν μια καθημερινότητα πολύ σκληρή και εάν λάβουμε υπ όψιν ότι το 2014 θα πρέπει να είναι  αλάνθαστοι, διότι κάθε λάθος πληρώνεται με  1000 ή 2500 € πρόστιμο για το υπουργείο σας  και 10.540 € για το υπουργείο εργασίας , τότε αντιλαμβάνεστε ότι θέλουνε τον απαραίτητο χρόνο και όχι δηλώσεις όπως έγιναν πέρσι με αφόρητη πίεση στο γόνατο. Επίσης δεν υπάρχει εξουσιοδοτική διάταξη απ ότι βλέπουμε για παρατάσεις, άρα οι χρόνοι που προτείνουμε είναι απαραίτητη για να μην τα αφήνουμε όλα στο τέλος από την πίεση χρόνου και πέφτει το σύστημα τις τελευταίες ημέρες υποβολής του κάθε εντύπου από τον όγκο υποβολής των δηλώσεων. Τέλος ο μήνας Απρίλιος είναι ο ποιο δύσκολος μήνας για εμάς, διότι έχουμε και ΦΠΑ  Α τριμήνου και φέτος στο μέσον του μήνα είναι και το Πάσχα και πιστεύουμε ότι είναι  άνθρωποι και αυτοί και έχουνε οικογένειες και πρέπει να γιορτάσουν το Άγιο Πάσχα..

 

Κατόπιν όλων των ανωτέρω παραδειγμάτων αντιλαμβάνεστε ότι δεν θα υπάρξει στο μέλλον επιχείρηση , διότι στις μεν επιχειρήσεις έχουν μειωθεί τα ακαθάριστα έσοδα  και με πολύ μεγάλη δυσκολία ανταπεξέρχονται στις υποχρεώσεις τους προς το δημόσιο και το ΙΚΑ, οι δε λογιστές – φοροτεχνικοί δεν δικαιούνται να κάνουν ούτε ένα ανθρώπινο λάθος. Πιστεύουμε με μαθηματική ακρίβεια όλα αυτά θα οδηγήσουν και το τελευταίο υγιές κομμάτι των μικρομεσαίων επιχειρήσεων που απέμεινε και αγωνίζονται να επιβιώσουν σε αφανισμό.