Τέλος στις Συγκεντρωτικές ανά τρίμηνο

Προς το χρονοντούλαπο της φορολογικής ιστορίας βαίνουν σιγά- σιγά οι Συγκεντρωτικές Καταστάσεις Πελατών Προμηθευτών, οι αποκαλούμενες ΜΥΦ, χωρίς να έχουν πείσει ότι συμβάλλουν στην πάταξη της φοροδιαφυγής.

Καθοριστικό είναι το βήμα που γίνεται με την Απόφαση της ΑΑΔΕ, όπου η υποχρέωση υποβολής ΜΥΦ καθίσταται, πλέον, ετήσια, ενώ και το πρόστιμο περιορίζεται στα 100 ευρώ, αντί για 100 Χ τα τρίμηνα της καθυστέρησης υποβολής.

Συγκεκριμένα, ως καταληκτική προθεσμία υποβολής των ΜΥΦ ορίζεται το τέλος Μαρτίου κάθε έτους, ενώ η υποβολή τροποποιητικής δήλωσης θεωρείται μια και μοναδική, ανεξαρτήτως του πλήθους των καταστάσεων και στοιχείων που τροποποιούνται εντός της ίδιας ημέρας.