«Θολό τοπίο για τους υποψήφιους οδηγούς-Λύση τώρα από το Υπουργείο»

Αναστάτωση επικρατεί στον χώρο των εκπαιδευτών αλλά και μεταξύ των υποψήφιων οδηγών για το νέο σύστημα εξετάσεων.

Αναστάτωση επικρατεί στον χώρο των εκπαιδευτών αλλά και μεταξύ των υποψήφιων οδηγών για το νέο σύστημα εξετάσεων.
Το νομοσχέδιο που ψηφίστηκε πρόσφατα στη Βουλή προβλέπει την καθιέρωση ενός νέου τρόπου εξέτασης των υποψήφιων οδηγών από την 1η Μαΐου 2018, ωστόσο 10 μόλις μέρες πριν, κανείς δεν γνωρίζει πώς θα γίνονται οι εξετάσεις μετά τις 30 Απριλίου.
Συγκεκριμένα, το νομοσχέδιο προέβλεπε τα εξής:
 
«Για τη διασφάλιση της συνέχειας της εκτέλεσης του έργου της δοκιμασίας των προσόντων και της συμπεριφοράς υποψηφίων οδηγών και οδηγών, την εξυπηρέτηση των υποψηφίων, την προάσπιση της οδικής ασφάλειας, τη διαφύλαξη των εσόδων του Κράτους, και μέχρι την ομαλή μετάβαση στο νέο καθεστώς διενέργειας εξετάσεων, το οποίο αποσκοπεί στον πλήρη, αξιόπιστο και αξιοκρατικό έλεγχο των ικανοτήτων των υποψηφίων οδηγών και οδηγών μέσω ανέπαφων μηχανισμών, ήτοι με τη χρήση διαδικτυακών και τεχνολογικών μέσων, προβλέπεται μέχρι την 30η Απριλίου 2018, οπότε θα αρχίσει η εφαρμογή του νέου συστήματος, η εξακολούθηση της διενέργειας του έργου αυτού, όπως πραγματοποιείτο μέχρι την 31.12.2017, συνακολούθως, δε, το σύστημα αμοιβής στους εξεταστές υποψηφίων οδηγών και οδηγών, και στα ελεγκτικά όργανα του εν λόγω έργου (Σ.Ε.Ε.Υ.Μ.Ε.). Με την προτεινόμενη διάταξη, από την 30η Απριλίου το έργο θα εκτελείται εντός του κανονικού ωραρίου εργασίας των δημοσίων υπηρεσιών και εντός του χρόνου που καλύπτεται από την προβλεπόμενη από την νομοθεσία υπερωριακή απασχόληση».
Με τον χρόνο να πιέζει πλέον ασφυκτικά, παρακαλούμε το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών και τον αρμόδιο υπουργό κ. Χρήστο Σπίρτζη να ξεκαθαρίσει άμεσα το τοπίο ή να δώσει έγκαιρα παράταση στον τρέχοντα τρόπο διενέργειας των εξετάσεων μέχρι να υπάρξουν οι απαραίτητες διευκρινίσεις για το νέο καθεστώς.

 

Νίκος Γρέντζελος

Α’ Αντιπρόεδρος Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Αθηνών