Θρ. Μίαρης: Τεχνικές ελέγχου και ελεγχόμενα στοιχεία-βίντεο

Ένας απίστευτος αριθμός από ελεγχόμενα στοιχεία που φέρνουν παραζάλη, παρουσιάζονται ένα – ένα μαζί με τη σημασία τους και τη συνέπεια που έχουν στον έλεγχο

Ποια μεθοδολογία επιλέγουν τα ελεγκτικά όργανα, κάθε φορά, για να ελέγξουν την οικονομική κατάσταση των φορολογουμένων και τη φορολογική καταγραφή της στις φορολογικές τους δηλώσεις; Ποια στοιχεία είναι περισσότερο ελέγξιμα και πως η συνολική οικονομική κατάσταση του φορολογούμενου και της οικογένειας, υπερισχύει των δηλώσεων με συνέπεια να προκύπτει πρόβλημα αναγνώρισης των δηλώσεων για τον φορολογούμενο;  Πως πρέπει να αμυνθεί ο φορολογούμενος, τι στοιχεία πρέπει να προσέχει και να τα τηρεί με ευλάβεια;

 

Ένας απίστευτος αριθμός από ελεγχόμενα στοιχεία που φέρνουν παραζάλη (!), παρουσιάζονται ένα – ένα μαζί με τη σημασία τους και τη συνέπεια που έχουν στον έλεγχο, από τον φοροτεχνικό Θρασύβουλο Μίαρη.

 

 

 

Η παρουσίαση έγινε στη Φορολογική Εσπερίδα που διοργάνωσαν, στις 15 Ιουλίου 2014, στο President Hotel, το Ευρωπαϊκό Κέντρο Οικονομικών & Φορολογικών Αναλύσεων (ΕΚΟΦΑΝ) σε συνεργασία με το Επαγγελματικό Επιμελητήριο Αθηνών (ΕΕΑ) και την Abeliotis & Associates. Θέμα της Εσπερίδας ήταν τα «Επίκαιρα Φορολογικά Ζητήματα».

 

Την Εσπερίδα παρακολούθησαν πάνω από 200 λογιστές φοροτεχνικοί και επαγγελματίες.

 

Ο κ. Μίαρης κάλυψε την εισήγηση του κ. Ευάγγελου Αμπελιώτη ο οποίος ήταν εισηγητής και για λόγους ανωτέρας βίας, δεν μπόρεσε να παραβρεθεί στην Εσπερίδα. Η παρακολούθηση του βίντεο και η κατανόησή του, δίνει σημαντικά στοιχεία υποστήριξης της θέσης των φορολογουμένων και των λογιστών τους.

 

Δείτε την εισήγησή του σε δύο μέρη.

 

Μέρος Α΄

 

 

Μέρος Β΄