Τι ισχύει για όσους δεν μπόρεσαν να πάνε στην εργασία τους

Με την εγκύκλιο του 2011, που ρυθμίζει τις αρρυθμίες στην αγορά εργασίας λόγω έκτακτων αναγκών, όπως η κακοκαιρία, απαντά το υπουργείο Εργασίας σε όσους αναρωτιούνται για τις υποχρεώσεις και τα δικαιώματα εργοδοτών- εργαζομένων.

Η έντονη χιονόπτωση ακόμα και σε περιοχές της Αθήνας, που είχε ως αποτέλεσμα και προβλήματα στην κυκλοφορία των Μέσων Μαζικής Μεταφοράς, δυσχέρανε ή και εμπόδισε εργαζόμενους να προσέλθουν στο χώρο εργασίας τους, ενώ υπήρξαν και περιπτώσεις που επιχειρήσεις (π.χ. εμπορικά καταστήματα) έμειναν κλειστά.

Σύμφωνα με τη σχετική εγκύκλιο, που παραπέμπει στον Αστικό Κώδικα, «αν ο εργοδότης έγινε υπερήμερος ως προς την αποδοχή της εργασίας ή αν η αποδοχή της εργασίας είναι αδύνατη από λόγους που τον αφορούν και δεν οφείλονται σε ανώτερη βία, ο εργαζόμενος έχει δικαίωμα να απαιτήσει το μισθό, χωρίς να είναι υποχρεωμένος να παράσχει την εργασία σε άλλο χρόνο». Αυτό σημαίνει πρακτικά ότι σε αυτές τις περιπτώσεις, ο εργοδότης οφείλει το μισθό και δεν δικαιούται να ζητήσει από τον εργαζόμενο του να δουλέψει κάποια άλλη ημέρα.

Αντιθέτως, αν ο εργοδότης εμποδίζεται προσωρινώς ή οριστικώς να δεχθεί την παροχή (εν προκειμένω την εργασία), από λόγους οφειλόμενους σε ανώτερη βία, όπως η κακοκαιρία, αυτός δεν καθίστανται υπερήμερος περί την αποδοχή της προσφερόμενης εργασίας και κατ’ ακολουθίαν απαλλάσσεται από την υποχρέωση προς καταβολή του μισθού προς τον προσφέροντα την εργασία του μισθωτό.

Συνδυαστικά:

  • Όταν η επιχείρηση δεν λειτούργησε λόγω ανώτερης βίας και οι εργαζόμενοι της δεν προσήλθαν στην εργασία τους για το ίδιο γεγονός, έχουν εφαρμογή οι διατάξεις του άρθρου 380 του Αστικού Κώδικα, σύμφωνα με τις οποίες «αν η παροχή από ένα από τους συμβαλλόμενους (εργοδότη ή μισθωτό) είναι αδύνατη συνεπεία γεγονότος για το οποίο δεν έχει ευθύνη, απαλλάσσεται και ο άλλος από τους συμβαλλόμενους της αντιπαροχής» (δηλαδή υπάρχει κοινή απαλλαγή)
  • Όταν η επιχείρηση λειτούργησε κανονικά και κάποιος εργαζόμενος δεν κατόρθωσε να μεταβεί στην εργασία του, παρά την καταβληθείσα από μέρους του προσπάθεια λόγω ανώτερης βίας, του οφείλεται ο μισθός της ημέρας εκείνης (άρθρο 657 Αστικού Κώδικα).

Με φόντο, δε, τις απαράδεκτες εικόνες διανομέων, που προσπαθούσαν να διασχίσουν με μηχανάκι τους παγωμένους δρόμους, η ίδια εγκύκλιος τονίζει ότι» εφόσον οι εργαζόμενοι απασχολούνται σε εξωτερικές θέσεις εργασίας, αυτές πρέπει να διευθετούνται κατά τέτοιο τρόπο ώστε οι εργαζόμενοι να προστατεύονται από τις ατμοσφαιρικές επιδράσεις (δυσμενείς καιρικές συνθήκες) και να μην κινδυνεύουν να γλιστρήσουν ή να πέσουν».