Τηλεδιάσκεψη Προέδρου Ε.Ε.Α. με τον Δήμαρχο Κηφισιάς – Στο τραπέζι συνέργειες για το τοπικό επιχειρείν

Δίκτυο συνεργασίας με όλους τους Δήμους της Αττικής αναπτύσσει το Επαγγελματικό Επιμελητήριο Αθηνών με στόχο τη στήριξη της τοπικής επιχειρηματικότητας, ειδικά σε αυτήν την τόσο κρίσιμη περίοδο που απειλείται η βιωσιμότητα των μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων, λόγω των συνεπειών της πανδημίας του κορονοϊού.

Σε αυτό το πλαίσιο, ο Πρόεδρος του Ε.Ε.Α. κ. Γιάννης Χατζηθεοδοσίου είχε, την Πέμπτη 11 Μαρτίου 2021, τηλεδιάσκεψη με τον Δήμαρχο Κηφισιάς, κ. Γιώργο Θ. Θωμάκο.

Συμμετείχαν ακόμη οι Αντιπρόεδροι του Ε.Ε.Α. κ.κ. Νίκος Γρέντζελος και Ηλίας Μάνδρος, και ο Αντιδήμαρχος της Δημοτικής Ενότητας Κηφισιάς, Επιχειρηματικότητας και Διεθνών Σχέσεων, κ. Ιωάννης Παντελεάκης.

Στη διάρκεια της τηλεδιάσκεψης, ο Πρόεδρος του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Αθηνών ενημέρωσε τον Δήμαρχο Κηφισιάς για τις πολλαπλές και στοχευμένες δράσεις του Ε.Ε.Α., που μπορούν να υλοποιηθούν, σε συνεργασία με τον Δήμο, προς όφελος των μικρομεσαίων επιχειρηματιών και των επαγγελματιών της περιοχής.

Σε αυτό το πλέγμα δράσεων του Ε.Ε.Α., οι οποίες παρουσιάστηκαν από τον κ. Χατζηθεοδοσίου, περιλαμβάνονται τα ακόλουθα:

  • Δημιουργία δωρεάν e-shop και site από το Ε.Ε.Α. για τους επαγγελματίες του Δήμου.
  • Δωρεάν παροχή Wifi από το Ε.Ε.Α. για το Κέντρο του Δήμου.
  • Δωρεάν κατάρτιση δεξιοτήτων για τους επαγγελματίες του Δήμου, μέσω του προγράμματος του Ε.Ε.Α. και της Περιφέρειας Αττικής «Προώθηση της Ανάπτυξης των Δεξιοτήτων και της Προσαρμοστικότητας του Ανθρώπινου Δυναμικού στους Τομείς της Περιφερειακής Στρατηγικής Έξυπνης Εξειδίκευσης» ύψους 2.000.000€.
  • Συνεργασία και παροχή μελέτης για τη δημιουργία Τοπικού Αναπτυξιακού Σχεδίου για περιοχή του Δήμου σας (City Branding), στα πρότυπα του προγράμματος AGORA ATHENS.
  • Εκδηλώσεις επιχειρηματικότητας και ενημέρωσης των τοπικών επιχειρήσεων και ελεύθερων επαγγελματιών του Δήμου σας για επίκαιρα θέματα όπως Προγράμματα ΕΣΠΑ/ΟΑΕΔ, Πτωχευτικό Δίκαιο, Ρευστότητα, Σεμινάρια Σύγχρονης Εκπαίδευσης.
  • Ανταποδοτικές συμβουλευτικές Υπηρεσίες ΕΕΑ προς τις επιχειρήσεις και τους επαγγελματίες του Δήμου από φοροτεχνικούς, δικηγόρους και εργατολόγους, συνεργάτες του Ε.Ε.Α.
  • Δωρεάν τηλε-εκπαιδεύσεις από κορυφαίους εισηγητές ανά κλάδο για τους επαγγελματίες και τις επιχειρήσεις του Δήμου.
  • Παρουσία υπηρεσίας ψηφιακού βοηθού για το site του δήμου.
  • Συμμετοχή από κοινού σε Προγράμματα όπως τα Ανοικτά Κέντρα Εμπορίου.

Από την πλευρά του Δήμου εκφράστηκε ενδιαφέρον και πρόθεση συνεργασίας με το Επαγγελματικό Επιμελητήριο Αθηνών για την αξιοποίηση των παραπάνω δράσεων, με στόχο τη στήριξη της τοπικής οικονομίας, σε αυτό το εξαιρετικά δυσμενές περιβάλλον. Στο πλαίσιο αυτής της συνεργασίας, ως αρμόδιος του Δήμου για τα ζητήματα της Επιχειρηματικότητας, ο Αντιδήμαρχος κ. Παντελεάκης θα βρίσκεται σε τακτή επικοινωνία με τη Διοίκηση του Ε.Ε.Α. για την προώθηση πρωτοβουλιών ενίσχυσης του τοπικού επιχειρείν.