Την Πέμπτη θα ανοίξει η εφαρμογή για τις εκπρόθεσμες πλέον δηλώσεις Ε1

την Πέμπτη, 17.7.2014 θα είναι διαθέσιμη η εφαρμογή για την υποβολή των εκπρόθεσμων πλέον αρχικών δηλώσεων Ε1,Ε2,Ε3 αλλά και των τροποποιητικών δηλώσεων

Σύμφωνα με απάντηση της Γενικής Γραμματεία Πληροφοριακών συστημάτων, από την Πέμπτη, 17.7.2014 θα είναι διαθέσιμη  η εφαρμογή για την υποβολή των εκπρόθεσμων πλέον αρχικών δηλώσεων Ε1,Ε2,Ε3 αλλά και των τροποποιητικών δηλώσεων.