Πιστώθηκε η «13η σύνταξη»

Από το μεσημέρι της Παρασκευής ξεκίνησε η καταβολή της 13ης σύνταξη στους τραπεζικούς λογαριασμούς των συνταξιούχων.

Όπως ανακοίνωσε το Υπουργείο Εργασίας, το μεικτό ποσό της 13ης σύνταξης καθορίζεται με βάση τη μηνιαία κύρια σύνταξη ως εξής:

  • Για ποσό έως και 500,00 ευρώ, σε ποσοστό 100%.
  • Για ποσό από 500,01 έως και 600,00 ευρώ, σε ποσοστό 70%.
  • Για ποσό από 600,01 έως και 1.000,00 ευρώ, σε ποσοστό 50%.
  • Για ποσό από 1.000,01 ευρώ και άνω, σε ποσοστό 30%.

Αν το ίδιο πρόσωπο δικαιούται περισσότερες από μία κύριες συντάξεις το ποσό της 13ης σύνταξης καθορίζεται με βάση το άθροισμά τους.