Το Υπ.Οικ. για τα δημοσιεύματα φορολογικών ελέγχων

συγκρότηση συνεργείων ελέγχου από υπαλλήλους των Δ.Ο.Υ καθ’ όλο το 24ωρο και όλες τις ημέρες της εβδομάδας

Το Υπουργείο Οικονομικών, αναφερόμενο σε δημοσιεύματα για τη διενέργεια φορολογικών ελέγχων διευκρίνισε τα ακόλουθα:

Με εγκύκλιο διαταγή της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων για την εντατικοποίηση των ελέγχων, δόθηκαν οδηγίες σε όλες τις Δ.Ο.Υ. της χώρας για τη συγκρότηση συνεργείων ελέγχου από υπαλλήλους των Δ.Ο.Υ καθ’ όλο το 24ωρο και όλες τις ημέρες της εβδομάδας.

 Στην ίδια εγκύκλιο επισημαίνεται ειδικότερα, ότι εφόσον στη Δ.Ο.Υ. υπηρετεί υπάλληλος που είχε μετακινηθεί από το ΣΔΟΕ θα συμμετέχει υποχρεωτικά στα συνεργεία αυτά.  

 Ήδη, η Διοίκηση έχει μεριμνήσει για τη διευκόλυνση της διενέργειας των ανωτέρω ελέγχων και απέστειλε  Χρηματικά Εντάλματα Προπληρωμής (Χ.Ε.Π.), στις Δ.Ο.Υ. της χώρας προκειμένου να καλυφθούν οι δαπάνες μετακίνησης, διαμονής και διατροφής των ήδη υπηρετούντων υπαλλήλων, για τη συμμετοχή τους στα ανωτέρω συνεργεία.

 Όσον αφορά στους 23 ελεγκτές που, σύμφωνα με δημοσιεύματα, «αποτελούσαν τα συνεργεία ελέγχου για ολόκληρη τη χώρα», διευκρινίζεται ότι αποσπάστηκαν – μετακινήθηκαν οικειοθελώς προκειμένου να ενισχύσουν περαιτέρω το προσωπικό που θα διατεθεί από τις Δ.Ο.Υ.