Τροποποίηση οδηγού για πρόγραμμα ενίσχυσης ΜμΕ

«Ενίσχυση Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στους τομείς Μεταποίησης, Τουρισμού, Εμπορίου - Υπηρεσιών».