Βαθμολογικός Πίνακας Κατάταξης και Απορρίψεων Επενδυτικών Σχεδίων στη Δράση «Ψηφιακό Άλμα» του ΕΠΑνΕΚ