Βεβαίωση γνησίου υπογραφής. Τι ισχύει για τα ηλεκτρονικά έγγραφα – 21 ερωτήματα

Η βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής όταν το έγγραφο διακινείται ηλεκτρονικά

Με τον νόμο 4727/2020 αντιμετωπίζεται η περίπτωση που ο νόμος απαιτεί βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής του ενδιαφερομένου και το έγγραφο διακινείται ηλεκτρονικά

Δείτε τη νομοθεσία και απαντήσεις σε 21 ερωτήματα

Β