Βίντεο Ε.Ε.Α. με τα μέτρα Υγιεινής και Ασφάλειας στην Εστίαση

Βίντεο του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Αθηνών για τα μέτρα Υγιεινής και Ασφάλειας που πρέπει να τηρούνται στα καταστήματα εστίασης: