Υπερπλεόνασμα 5,2% το 2022!!!

Περιορισμένη αύξηση της ιδιωτικής κατανάλωσης αλλά μεγάλη αύξηση των επενδύσεων οδηγέί σε δημοσιονομικό χώρο 3,6 δισ ευρώ

Αποκαλυπτικά είναι τα στοιχεία για το νέο Μεσοπρόθεσμο, που συμπεριλαμβάνεται στο πολυνομοσχέδιο με τα τελευταίά προαπαιτούμενα, καθώς προβλέπει αλλεπάλληλα υπερπλεονάσματα για τα επόμενα κρίσιμα 4 χρόνια. 

Τις βασικές προβλέψεις φέρνει στο φως το Ελληνικό Δημοσιονομικό Σύμβούλιο, αναδεικνύοντας το δημοσιονομικό χώρο των περίπου 5,6 δισ ευρώ, που δημιουργείται στο τέλος του 2022 και σύμφωνα με την κυβέρνηση μπορεί να αξιοποιηθεί για φοροελαφρύνσεις. Είναι, όμως, ρεαλιστικές αυτές οι προβλέψεις; Σύμφωνα με το ΕΔΣ, η επίτευξη των στόχων για το 2018 αλλά και για τα επόμενα έτη συναρτάται στενά με τις δημοσιονομικές επιδόσεις της χώρας, καθώς και με συνθήκες πολιτικής σταθερότητας και σχετικής οικονομικής ανάκαμψης σε ευρωπαϊκή κλίμακα, παρά τους κλυδωνισμούς που αναμένεται να προξενήσουν ο αντίκτυπος που θα έχουν στις κεφαλαιαγορές πολιτικές αναταράξεις σε Ιταλία και Ισπανία, οι γεωπολιτικές αναστατώσεις στην ευρύτερη περιοχή της Μέσης Ανατολής, οι εξελίξεις των τιμών της ενέργειας και οι κλιμακούμενες πολιτικές προστατευτισμού από τις ΗΠΑ.

Ωστόσο, πέρα από τους εξωτερικούς κινδύνους, υπάρχουν ενδογενείς παράγοντες, που μπορούν να ανατρέψουν τους σχεδιασμούς. Για παράδειγμα, η ιδιωτική κατανάλωση, που συνδράμει σε ποσοστό 70% στη διάρθρωση του ΑΕΠ. Σύμφωνα με το ΕΔΣ, ο «πήχυς» τίθεται πολύ ψηλά, προβλέποντας αύξηση με μέσο ετήσιο ρυθμό 1,1% μεταξύ 2018 και 2022. Η πίεση που ασκούν στο διαθέσιμο εισόδημα οι φορολογικές και ασφαλιστικές υποχρεώσεις των νοικοκυριών δεν φαίνεται να στηρίζουν μια τέτοια αισιοδοξία.

Όσον αφορά στη φορολογίά, η πρόβλεψη για αύξηση των εισπράξεων άμεσων φόρων εδράζεται κυρίως στην υψηλή εκτιμώμενη απόδοση άμεσων φόρων Φυσικών και Νομικών Προσώπων με μέσο ετήσιο ρυθμό αύξησης 6,1% και 5,3% αντίστοιχα την πενταετία 2018-2022.

Συνολικά, οι αισιόδοξες εκτιμήσεις που αποτυπώνονται στο Μεσοπρόθεσμο για σημαντική αύξηση των επενδύσεων στην περίοδο 2018-2022 προϋποθέτουν σταθεροποίηση των προσδοκιών, σημαντική βελτίωση του επενδυτικού και επιχειρηματικού κλίματος και ευνοϊκή διεθνή συγκυρία. Πολλές από αυτές τις προϋποθέσεις παραμένουν σήμερα ως «ζητούμενα» και με αυτήν την έννοια οι εκτιμήσεις για διατηρήσιμους ρυθμούς μεγέθυνσης της τάξης άνω του 2% ετησίως κρίνονται αισιόδοξες.