Υπηρεσίες Γ.Ε.ΜΗ. προς τις επιχειρήσεις

Νέα Υπηρεσία Ηλεκτρονικής Υποβολής Δικαιολογητικών για την καταχώριση μεταβολών και στοιχείων των εταιρειών στο ΓΕΜΗ

 

  • Γ. Ρεκλείτης: Καλοδεχούμενες οι νέες υπηρεσίες του Γ.Ε.ΜΗ.

 

H Κεντρική Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ. της ΚΕΕ, σύμφωνα με ανακοίνωσή της που φιλοξενειται στο site του υπουργείου Ανάππτυξης, έθεσε σε αφαρμογή τη νέα Υπηρεσία «Ηλεκτρονικής Υποβολής Δικαιολογητικών» που κατά περίπτωση απαιτούνται για την καταχώριση μεταβολών και στοιχείων των εταιρειών στο Γ.Ε.ΜΗ..

Η Υπηρεσία αυτή υλοποιήθηκε, σε εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 7 σε συνδυασμό με το άρθρο 4 του νόμου 3419/2005 όπως ισχύει και με αναλογική εφαρμογή των διατάξεων της ΚΥΑ (K1-802/23.3.2011 – ΦΕΚ 470/Β/2011). Βάσει αυτής, κάθε εταιρεία θα διεκπεραιώνει τη συνολική διαδικασία, υποβολής αιτημάτων, κατάθεσης δικαιολογητικών για τις μεταβολές, πληρωμές των τελών, μέσω κατάλληλου περιβάλλοντος (web φόρμες) και με ειδικούς κωδικούς χρήστη και πρόσβασης στο σύστημα του ΓΕΜΗ, που θα εκδίδονται και θα χορηγούνται από την Κεντρική Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.

Γ. Ρεκλείτης: Καλοδεχούμενες οι νέες υπηρεσίες του Γ.Ε.ΜΗ.

Σχετικά με την ανακοίνωση της Κεντρικής Υπηρεσίας Γ.Ε.ΜΗ. της ΚΕΕ, ότι θέτει σε λειτουργία  τη νέα Υπηρεσία «Ηλεκτρονικής Υποβολής Δικαιολογητικών», ο Πρόεδρος του ΕΕΑ κ. Γιάννης Ρεκλείτης έκανε την παρακάτω δήλωση:

«Εμείς έχουμε δηλώσει κατ’ επανάληψη ότι το Γ.Ε.ΜΗ. είναι κατάκτηση των Επιμελητηρίων και των επιχειρήσεων. Είναι αναγκαία η συνεχής αναβάθμιση των υπηρεσιών που παρέχει στις επιχειρήσεις. Καλοδεχούμενες λοιπόν οι νέες υπηρεσίες. Σε ότι αφορά το πεδίο ευθύνης του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Αθηνών στην διαχείριση του Γ.Ε.ΜΗ, τα μέλη μας πρέπει να είναι απολύτως βέβαια ότι οι διαδικασίες διεκπεραιώνονται με ταχύτητα και εγκυρότητα. Ωστόσο είναι αναγκαία η έναρξη διαλόγου με όλους τους αρμόδιους φορείς, για την αποτελεσματικότητα του συνόλου των ρυθμίσεων που αφορούν την ομαλή λειτουργία του ΓΕΜΗ, που να βασίζεται στη μέχρι τώρα εμπειρία από τη καθημερινή λειτουργία του».

Σχετικές ενημερώσεις από το www.eea.gr εδώ

Οπως αναφέρεται στην ανακοίνωση, ηλεκτρονικά θα γίνονται και οι διαδικασίες α) διαβίβασης των δικ/κων των ΑΕ στις Περιφέρειες για άσκηση του εποπτικού ελέγχου και για έκδοση σχετικών αποφάσεων ή εγγράφων, όπου και όταν απαιτείται, β) η λήψη των σχετικών αποφάσεων ή εγγράφων των Περιφερειών, γ) οι καταχωρίσεις στο ΓΕΜΗ, δ) η έκδοση περιληπτικών ανακοινώσεων και η διαβίβαση τους στο ΦΕΚ (όπου απαιτείται για περιπτώσεις ΑΕ, ΕΠΕ και για το Υποκαταστημάτων Αλλοδαπών).

Η Υπηρεσία αυτή είναι πρωτοποριακή και θα απαλλάξει από την άσκοπη και χρονοβόρα γραφειοκρατική διαδικασία, που έως σήμερα υποβάλλονται τόσο οι εταιρείες, αλλά και οι Υπηρεσίες ΓΕΜΗ των Επιμελητηρίων και οι Υπηρεσίες των Περιφερειών, για την υποβολή δικαιολογητικών και την ανταλλαγή εγγράφων σε έντυπη μορφή.

Σχετικά με την υποβολή των αιτήσεων και των δικαιολογητικών ενημερώνουμε τις επιχειρήσεις ότι:
Σύμφωνα με (άρθρο 7 παρ 3 Ν.3419/2005), οι αιτήσεις και τα δικαιολογητικά θα πρέπει να υποβάλλονται σε έντυπη μορφή ή σε ψηφιακή μορφή, με ηλεκτρονικά μέσα και με χρήση ψηφιακής υπογραφής του εκδότη κάθε εγγράφου.

Όσοι δεν μπορούν να διαμορφώσουν τα αρχεία τους με τη χρήση ψηφιακής υπογραφής, μπορούν να υποβάλλουν τα νομίμως υπογεγραμμένα δικαιολογητικά με ηλεκτρονικά μέσα (σε μορφή ασφαλούς pdf μη επεξεργάσιμου), εξοικονομώντας, έτσι, σημαντικό χρόνο από τις διαδικασίες αυτοπρόσωπης προσέλευσης και αναμονής στις διάφορες Υπηρεσίες (ΓΕΜΗ, περιφερειών κλπ). Παράλληλα, πρέπει να υποβάλλουν και σε έντυπη μορφή, ταχυδρομικά ή με απλή προσέλευση στο πρωτόκολλο των Υπηρεσιών ΓΕΜΗ:

Tα δικαιολογητικά που υπέβαλε ηλεκτρονικά
Tην απόδειξη πληρωμής
Tην εκτύπωση της ηλεκτρονικής αίτησης.

Για τους ενδιαφερόμενους η είσοδος στην υπηρεσία γίνεται από εδώ.