Υπονομεύεται το επάγγελμα του Λογιστή – φοροτεχνικού

«Τι κρύβει η παράγραφος 4 του άρθρου 18 του νομοσχεδίου «Φορολογικές διαδικασίες και άλλες διατάξεις»; Καταργεί τον Λογιστή Φοροτεχνικό;»

Με το ερώτημα αν η κυβέρνηση καταργεί τον Λογιστή Φοροτεχνικό στην υποβολή δηλώσεων και στην τήρηση βιβλίων, η Π.Ο.Φ.Ε.Ε. έστειλε σχετική επιστολή Τον Υπουργό Οικονομικών, κ. Γιάννη Στουρνάρα και Υφυπουργό κ. Γιώργο Μαυραγάνη.

Το ακριβές ερώτημα είναι: «Τι κρύβει η παράγραφος 4 του άρθρου 18 του νομοσχεδίου «Φορολογικές διαδικασίες και άλλες διατάξεις»; Καταργεί τον Λογιστή Φοροτεχνικό;». το θέμα προκύπτει από ορισμένες διατάξεις ασάφειας ως προς τα πρόσωπα που ασκούν στην ουσία το επάγγελμα του λογιστή – φοροτέχνη χωρίς όμως να διευκρινίζονται τα απαιτούμενα προσόντα.

Αναφερόμενος στο θέμα ο ΓΓ της ΠΟΦΕΕ Βασίλης Καμπανης έκανε την παρακάτω αποκλειστική δήλωση στο www.eea.gr:

Το θέμα με το «τρίτο πρόσωπο» που από το παράθυρο μπαίνει στη λογιστικές εργασίες και νομιμοποιείται να αμείβεται, στην ουσία υπονομεύει όλη τη μέχρι τώρα προσπάθεια να υπάρξει επιτέλους διαφάνεια και σωστή επαγγελματική αντιμετώπιση της εφαρμογής της φορολογικής νομοθεσίας από τις επιχειρήσεις. Ποια είναι αυτά τα «τρίτα πρόσωπα» που νομίμως και χωρίς απαιτούμενα προσόντα εξισώνονται, μέσω της «συνυπογραφής», με τους επαγγελματίες λογιστές φοροτεχνικούς; Φοβόμαστε ότι πίσω από τη χαριστική αυτή διάταξη κρύβονται συμφέροντα που αποβλέπουν στο μοίρασμα των εργασιών του κλάδου με τρίτους. Φοβόμαστε ότι τόσες προσπάθειες αναβάθμισης του επαγγέλματος θα πάνε «στράφι» με παρόμοιες διατάξεις. Φοβόμαστε ότι η πιστοποίηση στην οποία οδεύουν οι συνάδελφοι θα απαξιωθεί πριν πραγματοποιηθεί και μαζί θα απαξιωθεί και το επάγγελμα. Η κυβέρνηση οφείλει να διορθώσει άμεσα το λάθος της εξαλείφοντας παρόμοιες διατάξεις από τη νομοθεσία».

 

Στην επιστολή της η ΠΟΦΕΕ τονίζει:

1. Με τις διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 18 του νομοσχεδίου «Φορολογικές διαδικασίες και άλλες διατάξεις» προβλέπεται η υποχρέωση του φορολογούμενου να υποβάλει στη Φορολογική Διοίκηση τις φορολογικές δηλώσεις κατά το χρόνο που προβλέπεται από την οικεία φορολογική νομοθεσία.

Με τις διατάξεις της παραγράφου 4 του συγκεκριμένου άρθρου προβλέπεται: ότι εάν η φορολογική δήλωση ή μέρος αυτής συντάχθηκε από τρίτο πρόσωπο έναντι αμοιβής, συνυπογράφεται και από το πρόσωπο αυτό.

2. Η παράγραφος 4 όπως είναι διατυπωμένη, άλλωστε στο φορολογικό δίκαιο δεν χωρεί διασταλτική ερμηνεία, και δεδομένου ότι δεν γίνεται επιφύλαξη με μνεία των σχετικών ισχυουσών διατάξεων που προβλέπουν τις   περιπτώσεις των συγκεκριμένων δηλώσεων οι οποίες σήμερα υπογράφονται από Λογιστή – Φοροτεχνικό, εγείρει τα ακόλουθα ερωτήματα:

α) δεν καθορίζει με ποια ιδιότητα και επαγγελματικά προσόντα "το τρίτο " πρόσωπο που συντάσσει τη δήλωση και εφόσον εισπράττει αμοιβή   υποχρεούται τότε και να τη  συνυπογράφει.

β) είναι δυνατόν να μην είναι επιτηδευματίας κάποιο "τρίτο" πρόσωπο που παρέχει υπηρεσίες έναντι αμοιβής ;

γ) και ο "οιοσδήποτε τρίτος"  μη πιστοποιημένος με τα απαραίτητα επαγγελματικά προσόντα ως υπεύθυνος εξασφάλισης των συμφερόντων του δημοσίου, για την ακρίβεια του περιεχομένου της δήλωσης, δηλώνοντας (δήθεν) ότι δεν έλαβε αμοιβή (έστω με υπεύθυνη δήλωση) νομιμοποιείται ώστε να συντάξει και να  συνυπογράψει τη δήλωση ;

δ) τι κρύβεται συνεπώς και τι προϊονίζει η διάταξη αυτή την οποία μάλιστα η Πολιτική ηγεσία του Υπ. Οικονομικών χρεώνει αποκλειστικά ως επιλογή της Τρόικας;

ε) θα αποτελεί ακόμη μια διάταξη που θα ερμηνευθεί ή θα αποσαφηνισθεί με μια ΠΟΛ ή Υ.Α. ;

Θέλετε να καταργήσετε (και γιατί) θεσμικούς κανόνες και επιτυχημένες στη πράξη νομοθετικές ρυθμίσεις στα πλαίσια αντιμετώπισης της φοροδιαφυγής, με την πλέον σημαντική:

•αυτή της υπογραφής των δηλώσεων των επιχειρήσεων από τους Λογιστές –Φοροτεχνικούς όπως ισχύει άλλωστε σε όλη την Ε.Ε. και όχι μόνον,

•με παράλληλη φορολογική αναμόρφωση των κερδών με τις δαπάνες που δεν αναγνωρίζονται,

•καθώς και με δήλωση για την ορθή υποβολή όλων των δηλώσεων παρακρατούμενου φόρου εισοδήματος και απόδοσης των έμμεσων φόρων;
 
Βέβαια όσο το Οικονομικό Επιμελητήριο δεν υλοποίει ακόμα, ενώ πέρασαν ήδη 12 μήνες από την εντολή που έλαβε , και "τρέχει" με ρυθμό χελώνας την διαδικασία της πιστοποίησης, τόσο θα βρίσκουν πρόσφορο έδαφος όσοι θέλουν να κατεδαφίσουν το Επάγγελμα και θα απαξιώνεται με νομοθετικές αλλαγές ο σημαντικός ρόλος του Λογιστή – Φοροτεχνικού.

Δεν είναι παράξενο που στο κείμενο του Ν.4172/2013 για την φορολογία εισοδήματος υπάρχουν αναφορές για κανόνες λογιστικής, αλλά καμία αναφορά σε αυτόν που θα τις εφαρμόζει τον «Λογιστή – Φοροτεχνικό» ;

Παρακαλούμε απαντήστε μας:

Εξακολουθούν να ισχύουν ή όχι οι διατάξεις:

1. Του άρθρου 38 , του νόμου 2873/2000 και των σχετικών υπουργικών αποφάσεων όσον αφορά τα όρια τζίρου των επιχειρήσεων για την υπογραφή των δηλώσεων τους;

2.  Του άρθρου 1, του νόμου 2515/1997 για την "άσκηση του επαγγέλματος του Λογιστή φοροτεχνικού";

3. Του Π.Δ. 340/1998 "περί του επαγγέλματος του Λογιστή Φοροτεχνικού"; 

και  4. Των λοιπών Υπουργικών Αποφάσεων που καθορίζουν τα σχετικά με την ηλεκτρονική υποβολή των δηλώσεων και υπογραφή τους από τον Λογιστή Φοροτεχνικό.

Το Υπουργείο Οικονομικών ασφαλώς στα τρία χρόνια εφαρμογής των διατάξεων έχει μετρήσιμα στοιχεία για τα σημαντικά αποτελέσματα τόνωσης των δημοσίων εσόδων μέσω της «φορολογικής αναμόρφωσης» που έκαναν οι Λογιστές Φοροτεχνικοί, στις δηλώσεις εισοδήματος σε χιλιάδες επιχειρήσεις όλων των κλάδων , η προσαύξηση δε της φορολογητέας ύλης ξεπερνά τα 6 δις ευρώ για την διετία 2010-2011 .

Τέλος εφόσον κύριε Υπουργέ και κύριε Υφυπουργέ ακυρώνονται όλα τα παραπάνω με την περίεργη επίμαχη διάταξη του άρθρου 18, δεν θα επιτύχετε τίποτα περισσότερο από το να ανοίξετε ένα μεγάλο «παράθυρο» στη φοροδιαφυγή. και πλέον επιβεβαιώνεται η άποψη μας ότι τα τελευταία χρόνια η πολιτική ηγεσία του υπουργείου Οικονομικών δεν θέλει να αντιμετωπίσει την φοροδιαφυγή.

Η Π.Ο.Φ.Ε.Ε. πιστεύει ότι εάν δεν οριοθετηθεί σωστά το επάγγελμα μας, και δεν πιστοποιηθεί επιτέλους, δεν μπορεί να αντιμετωπιστεί η φοροδιαφυγή, με αποτέλεσμα την διαρκή λήψη επώδυνων μέτρων για την κοινωνία.