Υποχρέωση διεξαγωγής ενεργειακών ελέγχων στις επιχειρήσεις

Ενημερωτικό έγγραφο από τη Δ/νση Ενεργειακών Πολιτικών και Ενεργειακής Αποδοτικότητας του Υπουργείου σχετικά με την υποχρέωση διεξαγωγής ενεργειακών ελέγχων

Ενημέρωση σχετικά με την υποχρέωση διεξαγωγής ενεργειακών ελέγχων στις επιχειρήσεις

 

Παρακαλούμε δείτε συνημμένα το ΔΕΠΕΑ/Γ/οικ.179804/03.08.2017 ενημερωτικό έγγραφο από τη Δ/νση Ενεργειακών Πολιτικών και Ενεργειακής Αποδοτικότητας του Υπουργείου σχετικό με το θέμα.