31 επιχειρηματικά σχέδια εντάσσονται στη Δράση του ΕΠΑνΕΚ «Ενίσχυση Νέων Τουριστικών Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων»

31 επιχειρηματικά σχέδια εντάσσονται στη Δράση του ΕΠΑνΕΚ «Ενίσχυση Νέων Τουριστικών Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων»

Σύμφωνα με τη δημοσίευση της 2ης τροποποίηση της Απόφασης Ένταξης Πράξεων Κρατικών Ενισχύσεων, 31 επιχειρηματικά σχέδια προϋπολογισμού 4.653.016,47 € εντάσσονται...