ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΤΕΥΧΟΥΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΜΕ ΤΙΤΛΟ: «Ευφυής Ψηφιακή Πλατφόρμα του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Αθήνας για την Eνίσχυση και την Yποστήριξη της Eπιχειρηματικότητας»

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΤΕΥΧΟΥΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΜΕ ΤΙΤΛΟ: «Ευφυής Ψηφιακή Πλατφόρμα του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Αθήνας για την Eνίσχυση και την Yποστήριξη της Eπιχειρηματικότητας»

Το Επαγγελματικό Επιμελητήριο Αθηνών (ΕΕΑ) προβαίνει σε προκαταρκτική διαβούλευση Σχεδίου Διακήρυξης Συνοπτικού Διαγωνισμού για το έργο με τίτλο: «Ευφυής Ψηφιακή...