2ος Επαναληπτικός Συνοπτικός Διαγωνισμός για την Παροχή Υπηρεσιών « Αμοιβή υπηρεσιών ειδικότητας ΤΕ Ραδιολόγου- Ακτινολόγου,για το χειρισμό του Γραμμικού Επιταχυντή και του δικτύου μεταφοράς και δχσης δεδομένων του τμήματος Ακτινοθεραπευτικής Ογκολογίας του νοσοκομείου, για ένα έτος» – 424 ΓΣΝΕ

2ος Επαναληπτικός Συνοπτικός Διαγωνισμός για την Παροχή Υπηρεσιών « Αμοιβή υπηρεσιών ειδικότητας ΤΕ Ραδιολόγου- Ακτινολόγου,για το χειρισμό του Γραμμικού Επιταχυντή και του δικτύου μεταφοράς και δχσης δεδομένων του τμήματος Ακτινοθεραπευτικής Ογκολογίας του νοσοκομείου, για ένα έτος» – 424 ΓΣΝΕ

...
2ος Επαναληπτικός Συνοπτικός Διαγωνισμός για την Παροχή Υπηρεσιών « Αμοιβή υπηρεσιών ειδικότητας ΤΕ Ραδιολόγου- Ακτινολόγου,για το χειρισμό του Αξονικού Τομογράφου – Εξομοιωτή και του συστήματος ηλεκτρονικής απεικόνισης επιπέδου ψηφιακού ανιχνευτή του τμήματος Ακτινοθεραπευτικής Ογκολογίας του νοσοκομείου, για ένα έτος» – 424 ΓΣΝΕ

2ος Επαναληπτικός Συνοπτικός Διαγωνισμός για την Παροχή Υπηρεσιών « Αμοιβή υπηρεσιών ειδικότητας ΤΕ Ραδιολόγου- Ακτινολόγου,για το χειρισμό του Αξονικού Τομογράφου – Εξομοιωτή και του συστήματος ηλεκτρονικής απεικόνισης επιπέδου ψηφιακού ανιχνευτή του τμήματος Ακτινοθεραπευτικής Ογκολογίας του νοσοκομείου, για ένα έτος» – 424 ΓΣΝΕ

...