Επίκαιρες απαντήσεις σχετικά με λεπτομέρειες εφαρμογής του μέτρου στήριξης της εργασίας με το πρόγραμμα (Συν-εργασία) από τον φοροτεχνικό Σταύρο Μακροστέργιο

Επίκαιρες απαντήσεις σχετικά με λεπτομέρειες εφαρμογής του μέτρου στήριξης της εργασίας με το πρόγραμμα (Συν-εργασία) από τον φοροτεχνικό Σταύρο Μακροστέργιο

Απαντήσεις σε πέντε επίκαιρα ερωτήματα από τον φοροτεχνικό Σταύρο Μακροστέργιο, σχετικά με τις λεπτομέρειες εφαρμογής του μέτρου στήριξης της εργασίας με...