Άρθρο. Μείζον πρόβλημα με τις τράπεζες και τις αρχαιρεσίες σε όλα τα Σωματεία, Συλλόγους και λοιπές Ενώσεις στην Ελλάδα

Άρθρο. Μείζον πρόβλημα με τις τράπεζες και τις αρχαιρεσίες σε όλα τα Σωματεία, Συλλόγους και λοιπές Ενώσεις στην Ελλάδα

Της Ειρήνης Τσεσμελή, Λογίστριας Οικονομικής Συμβούλου Μείζον πρόβλημα έχει ανακύψει μεταξύ των Τραπεζικών Ιδρυμάτων και όλα τα Σωματεία, Συλλόγους, Ενώσεις...