Προτάσεις για τη στήριξη των εταιρειών του κλάδου εστίασης, ο οποίος είναι άμεσα συνδεδεμένος με τον τουρισμό

Προτάσεις για τη στήριξη των εταιρειών του κλάδου εστίασης, ο οποίος είναι άμεσα συνδεδεμένος με τον τουρισμό

Γράφει ο Θράσος Μίαρης 1.Επαναφορά ΕΣΠΑ με δυνατότητα επιδότησης επιλέξιμων επενδύσεων για όλα τα μεγέθη επιχειρήσεων Εργαλειοθήκη Επιχειρηματικότητας: Εμπόριο, Εστίαση,...