Σπ. Σταυρούλιας: «Πραγματική βοήθεια μπορεί να δοθεί μόνο με επιδότηση των επιχειρήσεων και όχι με δανεισμό»

Σπ. Σταυρούλιας: «Πραγματική βοήθεια μπορεί να δοθεί μόνο με επιδότηση των επιχειρήσεων και όχι με δανεισμό»

Γράφει ο Σπύρος Σταυρούλιας, μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Αθηνών και πρόεδρος της Επιτροπής Λογιστών του Ε.Ε.Α. Ευτυχώς...