ΝΣΚ 223/2019 – Άρνηση καταχώρισης στο Γ.Ε.ΜΗ. στοιχείων που αφορούν ανώνυμη εταιρία λόγω αντικρουόμενου νομικού και ουσιαστικού περιεχομένου τους

ΝΣΚ 223/2019 – Άρνηση καταχώρισης στο Γ.Ε.ΜΗ. στοιχείων που αφορούν ανώνυμη εταιρία λόγω αντικρουόμενου νομικού και ουσιαστικού περιεχομένου τους

Γράφει ο Στάθης Δημ. Σταματελόπουλος, Νομικός Συνεργάτης Ε.Ε.Α.  Η ως άνω γνωμοδότηση του Β΄ Τμήματος του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους...
Όροι και προϋποθέσεις για το επιτρεπτό του γεωεντοπισμού οχήματος επιχείρησης που χρησιμοποιεί εργαζόμενος

Όροι και προϋποθέσεις για το επιτρεπτό του γεωεντοπισμού οχήματος επιχείρησης που χρησιμοποιεί εργαζόμενος

Γράφει ο Στάθης Δημ. Σταματελόπουλος, Νομικός Συνεργάτης Ε.Ε.Α.  Την Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα απασχόλησε καταγγελία απολυμένου εργαζομένου επιχείρησης, αναφορικά...