ΑΠ 729/2018 – Καταγγελία σύμβασης εργασίας – Αναιτιώδης χαρακτήρας αυτής και έλεγχος καταχρηστικότητας

ΑΠ 729/2018 – Καταγγελία σύμβασης εργασίας – Αναιτιώδης χαρακτήρας αυτής και έλεγχος καταχρηστικότητας

Γράφει ο Στάθης Δημ. Σταματελόπουλος, Νομικός Συνεργάτης Ε.Ε.Α.  Εύλογα ερωτήματα γεννώνται στις περιπτώσεις καταγγελίας συμβάσεων εργασίας αορίστου χρόνου από τον...