ΑΠ 729/2018 – Καταγγελία σύμβασης εργασίας – Αναιτιώδης χαρακτήρας αυτής και έλεγχος καταχρηστικότητας

ΑΠ 729/2018 – Καταγγελία σύμβασης εργασίας – Αναιτιώδης χαρακτήρας αυτής και έλεγχος καταχρηστικότητας

Γράφει ο Στάθης Δημ. Σταματελόπουλος, Νομικός Συνεργάτης Ε.Ε.Α.  Εύλογα ερωτήματα γεννώνται στις περιπτώσεις καταγγελίας συμβάσεων εργασίας αορίστου χρόνου από τον...
Απαγόρευση βραχυχρόνιας μίσθωσης και μετατροπής ακινήτου σε τουριστικό κατάλυμα λόγω παραβίασης σύστασης και κανονισμού οικοδομής

Απαγόρευση βραχυχρόνιας μίσθωσης και μετατροπής ακινήτου σε τουριστικό κατάλυμα λόγω παραβίασης σύστασης και κανονισμού οικοδομής

 Γράφει ο Στάθης Δημ. Σταματελόπουλος, Νομικός Συνεργάτης Ε.Ε.Α.  Με δεδομένη την μεγάλη έκταση που έχει λάβει τα τελευταία χρόνια η...