ΑΠΔΠΧ 11/2021 – Αποστολή μηνυμάτων διαφημιστικού χαρακτήρα από εταιρία παρά το αίτημα του πελάτη για την διαγραφή του λογαριασμού του

ΑΠΔΠΧ 11/2021 – Αποστολή μηνυμάτων διαφημιστικού χαρακτήρα από εταιρία παρά το αίτημα του πελάτη για την διαγραφή του λογαριασμού του

Γράφει ο Στάθης Δημ. Σταματελόπουλος, Νομικός Συνεργάτης Ε.Ε.Α. Μία αρκετά ενδιαφέρουσα απόφαση εξέδωσε η Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα μετά...
Εγκύκλιος της ΑΑΔΕ για ενδεικτικές περιπτώσεις έλλειψης υπαιτιότητας των αλληλέγγυως ευθυνόμενων προσώπων που διοικούν νομικά πρόσωπα

Εγκύκλιος της ΑΑΔΕ για ενδεικτικές περιπτώσεις έλλειψης υπαιτιότητας των αλληλέγγυως ευθυνόμενων προσώπων που διοικούν νομικά πρόσωπα

Γράφει ο Στάθης Δημ. Σταματελόπουλος, Νομικός Συνεργάτης Ε.Ε.Α. Δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ Β 1487/13-4-2021 η υπ. αριθμ. Α.1082/2021 εγκύκλιος του Διοικητή της...
Σημαντική ενημέρωση για την ανανέωση της εγγραφής των ασφαλιστικών διαμεσολαβητών στα μητρώα του Επιμελητηρίου

Σημαντική ενημέρωση για την ανανέωση της εγγραφής των ασφαλιστικών διαμεσολαβητών στα μητρώα του Επιμελητηρίου

Γράφει ο Στάθης Δημ. Σταματελόπουλος, Νομικός Συνεργάτης Ε.Ε.Α. Μετά από εργώδεις προσπάθειες της Διοίκησης του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Αθηνών, επιλύθηκε ένα...