Άρθρο του συνεργάτη του Ε.Ε.Α. Δ. Μπούρλου για τις ασφαλιστικές εισφορές των ελεύθερων επαγγελματιών με μείωση κατά 25%

Άρθρο του συνεργάτη του Ε.Ε.Α. Δ. Μπούρλου για τις ασφαλιστικές εισφορές των ελεύθερων επαγγελματιών με μείωση κατά 25%

Τους τελευταίους τρεις μήνες, στα πλαίσια της ελάφρυνσης από οικονομικές υποχρεώσεις, παρασχέθηκε δυνατότητα στους ελεύθερους επαγγελματίες, αυταπασχολούμενους, συμμετέχοντες σε εταιρείες...
Επίκαιρες απαντήσεις σχετικά με λεπτομέρειες εφαρμογής του μέτρου στήριξης της εργασίας με το πρόγραμμα (Συν-εργασία) από τον φοροτεχνικό Σταύρο Μακροστέργιο

Επίκαιρες απαντήσεις σχετικά με λεπτομέρειες εφαρμογής του μέτρου στήριξης της εργασίας με το πρόγραμμα (Συν-εργασία) από τον φοροτεχνικό Σταύρο Μακροστέργιο

Απαντήσεις σε πέντε επίκαιρα ερωτήματα από τον φοροτεχνικό Σταύρο Μακροστέργιο, σχετικά με τις λεπτομέρειες εφαρμογής του μέτρου στήριξης της εργασίας με...