Η διαδικασία για την καταβολή στους εκμισθωτές ποσού ίσου με το ήμισυ της μείωσης των μισθωμάτων για Νοέμβριο και Δεκέμβριο

Η διαδικασία για την καταβολή στους εκμισθωτές ποσού ίσου με το ήμισυ της μείωσης των μισθωμάτων για Νοέμβριο και Δεκέμβριο

Γράφει ο Στάθης Δημ. Σταματελόπουλος, Νομικός Συνεργάτης Ε.Ε.Α. Με τη συνήθη καθυστέρηση που παρατηρείται στην έκδοση των σχετικών αποφάσεων, οι...