Αποσυμφόρηση της Διοικητικής Δικαιοσύνης, και τόνωση των εσόδων, με τη σύσταση Επιτροπής Εξώδικης Επίλυσης εκκρεμών φορολογικών διαφορών

Αποσυμφόρηση της Διοικητικής Δικαιοσύνης, και τόνωση των εσόδων, με τη σύσταση Επιτροπής Εξώδικης Επίλυσης εκκρεμών φορολογικών διαφορών

Κατατέθηκε σε δημόσια διαβούλευση νέο νομοσχέδιο με σημαντικές φορολογικές διατάξεις. Περιέχεται διάταξη με την οποία επιδιώκεται η σύσταση Επιτροπής Εξώδικης...