Ανταγωνισμός: Δικαιώματα μικρομεσαίων επιχειρήσεων, αντι-ανταγωνιστικές πρακτικές και συμφωνίες μεταξύ ανταγωνιστών

Ανταγωνισμός: Δικαιώματα μικρομεσαίων επιχειρήσεων, αντι-ανταγωνιστικές πρακτικές και συμφωνίες μεταξύ ανταγωνιστών

Κάποιες συμφωνίες μεταξύ ανταγωνιστών επιτρέπονται, αλλά ποιες είναι αυτές; Οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις έρχονται συνήθως αντιμέτωπες με μεγάλες εταιρείες που κυριαρχούν...
Επιστρεπτέα προκαταβολή 7 – Τροποποίηση της απόφασης – Δυνατότητα για υποβολή αίτησης χορήγησης σε όσους δεν υπέβαλαν αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος

Επιστρεπτέα προκαταβολή 7 – Τροποποίηση της απόφασης – Δυνατότητα για υποβολή αίτησης χορήγησης σε όσους δεν υπέβαλαν αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος

Επιστρεπτέα προκαταβολή 7 – Τροποποίηση της απόφασης – Δυνατότητα για υποβολή αίτησης χορήγησης σε όσους δεν υπέβαλαν αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος...