Απαλλάσσονται από τέλη χαρτοσήμου τα διοικητικά πρόστιμα παραβίασης μέτρων προστασίας

Απαλλάσσονται από τέλη χαρτοσήμου τα διοικητικά πρόστιμα παραβίασης μέτρων προστασίας

Πρόστιμα παραβίασης μέτρων προστασίας: Απαλλάσσονται από τα τέλη χαρτοσήμου τα επιβαλλόμενα διοικητικά πρόστιμα στους παραβάτες των κανόνων κοινωνικής αποστασιοποίησης προς...