ΤτΕ: Εξετάσεις για Πιστοποιητικό Ασφαλιστικού Πράκτορα , Ασφαλιστή Επενδυτικών Προϊόντων και Μεσίτη ασφαλίσεων- Θεσσαλονίκη

ΤτΕ: Εξετάσεις για Πιστοποιητικό Ασφαλιστικού Πράκτορα , Ασφαλιστή Επενδυτικών Προϊόντων και Μεσίτη ασφαλίσεων- Θεσσαλονίκη

Η Τράπεζα Ελλάδος κοινοποίησε οδηγίες και καταλόγους υποψηφίων για τις εξετάσεις πιστοποίησης επαγγελματικών γνώσεων για τη δραστηριότητα διανομής (αντ)ασφαλιστικών προϊόντων,...
Μέχρι 30.09 η συμμετοχή στην πρωτοβουλία ΕΕΑ για να συμπληρώσουν οι ασφαλιστικοί διαμεσολαβητές ώρες που τους «λείπουν» έως και το 2018 στην επανεκπαίδευση-επαναπιστοποίηση γνώσεων

Μέχρι 30.09 η συμμετοχή στην πρωτοβουλία ΕΕΑ για να συμπληρώσουν οι ασφαλιστικοί διαμεσολαβητές ώρες που τους «λείπουν» έως και το 2018 στην επανεκπαίδευση-επαναπιστοποίηση γνώσεων

Μέχρι και τις 30 Σεπτεμβρίου μπορεί ο κάθε ενδιαφερόμενος ασφαλιστικός διαμεσολαβητής που έχει «υπολειπόμενες ώρες» έως και το 2018 στην...