Με παρέμβαση του Ε.Ε.Α. εντάχθηκαν και οι αυτοαπασχολούμενοι στην «Ενίσχυση της προσαρμοστικότητας εργαζομένων στο νέο αναπτυξιακό πρότυπο της Περιφέρειας Αττικής»

Με παρέμβαση του Ε.Ε.Α. εντάχθηκαν και οι αυτοαπασχολούμενοι στην «Ενίσχυση της προσαρμοστικότητας εργαζομένων στο νέο αναπτυξιακό πρότυπο της Περιφέρειας Αττικής»

Μετά από διαρκείς παρεμβάσεις του Προέδρου του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Αθηνών κ. Γιάννη Χατζηθεοδοσίου και συναντήσεις του με τον Περιφερειάρχη Αττικής...