Μεγάλη συμμετοχή και ενδιαφέρον στην παρουσίαση της μελέτης του Ε.Ε.Α. για τα φροντιστήρια μέσης εκπαίδευσης

Μεγάλη συμμετοχή και ενδιαφέρον στην παρουσίαση της μελέτης του Ε.Ε.Α. για τα φροντιστήρια μέσης εκπαίδευσης

Με ιδιαίτερη επιτυχία πραγματοποιήθηκε μέσω Webinar η παρουσίαση μιας ιδιαίτερα σημαντικής έρευνας, μιας Κλαδικής Μελέτης για τα Φροντιστήρια Μέσης Εκπαίδευσης....