Πάνω από 7 δισ. ευρώ για ΜμΕ μέσω στοχευμένων χρηματοδοτικών προγραμμάτων

Πάνω από 7 δισ. ευρώ για ΜμΕ μέσω στοχευμένων χρηματοδοτικών προγραμμάτων

«Δημιουργήσουμε ένα «οικοσύστημα» στοχευμένων χρηματοδοτικών εργαλείων και προγραμμάτων, που μαζί με την Αναπτυξιακή Τράπεζα καλύπτουν ένα στρατηγικό κενό. Μπορούν, δε, να διαθέσουν πόρους...