Σήμερα στις 16:00 η παρουσίαση της 1ης κλαδικής μελέτης για την Ασφαλιστική Διαμεσολάβηση – Συμμετοχή πολιτικών και θεσμικών φορέων

Σήμερα στις 16:00 η παρουσίαση της 1ης κλαδικής μελέτης για την Ασφαλιστική Διαμεσολάβηση – Συμμετοχή πολιτικών και θεσμικών φορέων

Με παρουσία εκπροσώπων της κυβέρνησης και θεσμικών φορέων της αγοράς ιδιωτικής ασφάλισης θα γίνει η παρουσίαση της 1ης κλαδικής μελέτης...