Έτοιμη (;) για το ψηφιακό άλμα η εφορία

Τι πρέπει να γνωρίζετε για το Κεντρικό Μητρώο Πραγματικών Δικαιούχων επιχειρήσεων – Υπόχρεοι, προθεσμίες, διαδικασία

Σε παραγωγική λειτουργία βρίσκεται από τις 16 Σεπτεμβρίου 2019 το νέο Κεντρικό Μητρώο Πραγματικών Δικαιούχων νομικών προσώπων και νομικών οντοτήτων. Τι είναι...