Διευκρινίσεις σχετικά με την εξάλειψη της ευθύνης των διοικητικών στελεχών για χρέη της εταιρείας  προς την Εφορία

Διευκρινίσεις σχετικά με την εξάλειψη της ευθύνης των διοικητικών στελεχών για χρέη της εταιρείας προς την Εφορία

Το πλαίσιο που ρυθμίζει το ζήτημα της αλληλέγγυας ευθύνης των προσώπων που ασκούν διοίκηση εταιρειών (πρόεδρος διοικητικού συμβουλίου, διευθυντές, διαχειριστής,...