Υπαίθριο εμπόριο: Ψηφιοποιείται το σύστημα αδειοδότησης και καταγραφής ελέγχων-κυρώσεων

Υπαίθριο εμπόριο: Ψηφιοποιείται το σύστημα αδειοδότησης και καταγραφής ελέγχων-κυρώσεων

Προσαρμόζεται, συγχρονίζεται και αναπτύσσεται ηλεκτρονικά, από τη γενική γραμματεία Εμπορίου και Προστασίας Καταναλωτή, το Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα Περιφερειακών Αυτοδιοικήσεων στο...