Πορίσματα 1ης Εθνικής Συνδιάσκεψης Ασφαλιστικής Διαμεσολάβησης και σύνθεση Συντονιστικής Επιτροπής

Πορίσματα 1ης Εθνικής Συνδιάσκεψης Ασφαλιστικής Διαμεσολάβησης και σύνθεση Συντονιστικής Επιτροπής

Ακολουθεί το Δελτίο Τύπου του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Αθηνών για τη Συντονιστική Επιτροπή Ασφαλιστικών Διαμεσολαβητών Εκλεγμένων στα Επιμελητήρια της χώρας:  Κατά...