Μη επιτρεπτή η χρήση αντιγράφου σε αρχείο excel για εμπορικά βιβλία που τηρούνται σε ηλεκτρονική μορφή

Μη επιτρεπτή η χρήση αντιγράφου σε αρχείο excel για εμπορικά βιβλία που τηρούνται σε ηλεκτρονική μορφή

Γράφει ο Στάθης Δημ. Σταματελόπουλος, Νομικός Συνεργάτης Ε.Ε.Α.  Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει η υπ. αριθμ. 11168/2019 απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης...