Ενεργειακή και θρεπτική επισήμανση των ποτών στην ετικέτα αποφάσισε ο ευρωπαϊκός Σύνδεσμος Αλκοολούχων Ποτών

Ενεργειακή και θρεπτική επισήμανση των ποτών στην ετικέτα αποφάσισε ο ευρωπαϊκός Σύνδεσμος Αλκοολούχων Ποτών

Την αναγραφή της ενεργειακής και διατροφικής επισήμανσης των αλκοολούχων ποτών ανακοίνωσε ο ευρωπαϊκός Σύνδεσμος Αλκοολούχων Ποτών, καθώς κατά την ετήσια...