Μεγάλες εκδηλώσεις στήριξης της επιχειρηματικότητας από τα Επιμελητήρια Σερρών, Πιερίας, Καβάλας – Συμμετοχή του Προέδρου του ΕΕΑ

Μεγάλες εκδηλώσεις στήριξης της επιχειρηματικότητας από τα Επιμελητήρια Σερρών, Πιερίας, Καβάλας – Συμμετοχή του Προέδρου του ΕΕΑ

Είναι αναμφισβήτητο γεγονός ότι τα Επιμελητήρια της χώρας είναι πολύτιμοι σύμμαχοι επαγγελματιών και επιχειρήσεων, στην προσπάθεια τους να αντέξουν στις...