Επιπλέον 628 επιχειρηματικά σχέδια στη Δράση «Ενίσχυση Αυτοαπασχόλησης Πτυχιούχων» του ΕΠΑνΕΚ

Επιπλέον 628 επιχειρηματικά σχέδια στη Δράση «Ενίσχυση Αυτοαπασχόλησης Πτυχιούχων» του ΕΠΑνΕΚ

Δημοσιεύτηκε η 5η Τροποποίηση της Απόφασης Ένταξης Πράξεων Κρατικών Ενισχύσεων στο πλαίσιο της πρόσκλησης «Ενίσχυση της Αυτοαπασχόλησης Πτυχιούχων Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης...